Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Μητρώο Εθελοντών Δικηγόρων για το πρόγραμμα «Δικαιοσύνη για Όλους»

Χειρισμός απαιτήσεων: Προώθηση στο Δικαστήριο ή εξώδικος συμβιβασμός; Εξειδικευμένη εκπαίδευση των δικηγόρων του Τομέα Αστικού/Ιδιωτικού Δικαίου της Νομικής Υπηρεσίας

Πρόγραμμα διαδικτυακών μαθημάτων προς μαθητές και μαθήτριες σε μη σχολικό χρόνο: «Το επάγγελμα του Δικηγόρου και οι έννοιες της Δικαιοσύνης, των Δικαστηρίων και του Κράτους Δικαίου» 🗓