Άρνηση εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης: Κριτήρια για την εκτίμηση του ενδεχόμενου κινδύνου προσβολής του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη

Έλλειψη αρμοδιότητας εθνικού δικαστή να εξετάσει το συμβατό προς το δίκαιο της ΕΕ νομοθεσίας που έχει κριθεί σύμφωνη με το Σύνταγμα από Συνταγματικό Δικαστήριο

Δηλώσεις της Υπουργού Δικαιοσύνης για το παιδί που θα μεταβεί στις ΗΠΑ