Το ΕΔΔΑ δεν έκανε αποδεκτή προσφυγή αιτητή εναντίον της Δημοκρατίας

Δεν αποδέχτηκε την προσφυγή αιτητή για κατ’ ισχυρισμό παραβίαση, από την Κυπριακή Δημοκρατία, του δικαιώματος σεβασμού της κατοικίας (Άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου) το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) και τούτο διότι ο αιτητής δεν αναζήτησε αποτελεσματική θεραπεία από τα κυπριακά δικαστήρια προτού προσφύγει στο ΕΔΔΑ, αναφέρει, μεταξύ άλλων, Απόφαση του Δικαστηρίου η οποία κοινοποιήθηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2023.

Το ΕΔΔΑ, το οποίο εξέτασε τα γεγονότα σε σχέση με ατομική προσφυγή που καταχωρίσθηκε εις βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας (υπόθεση Stylianou v. Cyprus) κατέληξε στην πιο πάνω Απόφαση επισημαίνοντας ότι ο αιτητής, με την μη κατάθεση ενώπιον των κυπριακών δικαστηρίων των περιστάσεων που ο ίδιος παρέθεσε ενώπιον του ΕΔΔΑ, απέτρεψε τα κυπριακά δικαστήρια από το να αξιολογήσουν τις περιστάσεις αυτές και συναφώς δεν αναζήτησε αποτελεσματική εσωτερική θεραπεία προτού καταχωρίσει στο ΕΔΔΑ την προσφυγή του. Συνακόλουθα, το ΕΔΔΑ απέρριψε την προσφυγή κρίνοντας την αίτηση απαράδεκτη βάσει του Άρθρου 35 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο Φilenews.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,