Εκδήλωση για την υιοθέτηση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2019/790 για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα στην ψηφιακή ενιαία αγορά 🗓

Άρση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για τα εμβόλια κατά της Covid-19 ζητούν κράτη