Διαγωνισμός ΟΧΣ9/2022 – Συνεργασία με Δικηγόρους Παγκύπρια, για διεκπεραίωση υποθέσεων που αφορούν ανάκτηση χρεών του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης

Ανακοίνωση ΠΔΣ – Δημοσίευση προκήρυξης για την Αγορά Υπηρεσιών Δικηγόρου/Νομικού Συμβούλου στο ΕΤΕΚ