Παραχώρηση Υποτροφιών για σπουδές στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Δημόσιο Δίκαιο (LLM in Public Law)