Παραχώρηση Υποτροφιών για σπουδές στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Δημόσιο Δίκαιο (LLM in Public Law)

Το Πανεπιστήμιο Frederick παραχωρεί υποτροφίες ύψους 25% στα μέλη του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου που θα εγγραφούν στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Δημόσιο Δίκαιο (LLM in Public Law) το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

Το πρόγραμμα έχει σκοπό να παρέχει σε απόφοιτους/τες νομικής εξειδίκευση στον χώρο του Δημοσίου Δικαίου μέσα από τη σύγκριση των ισχυόντων νόμων σε τρία νομικά συστήματα: το Ελληνικό, το Κυπριακό και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Οι δεξιότητες που αποκτούν οι απόφοιτοι/ες του προγράμματος τους/τις βοηθούν να εμβαθύνουν στα σύνθετα ζητήματα που άπτονται του δημοσίου δικαίου και να συνδράμουν στις λύσεις τους. Είναι σε θέση να συνεισφέρουν στην περαιτέρω έρευνα στον τομέα, να είναι εποικοδομητικοί/ές στη βελτίωση των νόμων και να εξάγουν, μέσα από τη συγκριτική μεθοδολογία, εμπειρίες που θα μεταφέρουν στην πρακτική άσκηση. Ως εξειδικευμένοι/ες δικηγόροι στον τομέα του δημοσίου δικαίου θα είναι κατάλληλα εφοδιασμένοι/ες ώστε να εμφανίζονται σε όλες τις δικαιοδοσίες διοικητικών δικαστηρίων και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο όπως και ενώπιον της Διοίκησης και Ανεξάρτητων Γραφείου στον τομέα της Δημόσιας Διοίκησης.

Οι απόφοιτοι/ες του προγράμματος διαθέτουν συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας, καθώς αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα του δημοσίου δικαίου που διαθέτει πολλές πρακτικές εφαρμογές (ανθρώπινα δικαιώματα, δημόσιες συμβάσεις, περιβάλλον, φορολογία, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, διαμεσολάβηση, διοικητική δικονομία). Επιπλέον, αποκτούν πρόσθετο προσόν για διεκδίκηση απασχόλησης στη δημόσια διοίκηση, σε ανεξάρτητες αρχές καθώς και στο δικαστικό ή στο διπλωματικό σώμα.

Το πρόγραμμα προσφέρεται στην ελληνική γλώσσα. Η διάρκεια του προγράμματος είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα με πλήρη φοίτηση (30 ECTS / εξάμηνο). Το Πρόγραμμα μπορεί να ολοκληρωθεί και με μερική φοίτηση.

Σημειώσεις:

  1. Οι υποτροφίες ισχύουν για τη διάρκεια του προγράμματος σπουδών και με την προϋπόθεση ότι οι υποψήφιοι/ες πληρούν τα κριτήρια εισδοχής στο πρόγραμμα.
  2. Το πιο πάνω σχέδιο υποτροφιών δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλα σχέδια υποτροφιών του Πανεπιστημίου Frederick. Στον φοιτητή/τρια θα παραχωρείται μόνο η μεγαλύτερη υποτροφία / μείωση διδάκτρων που δικαιούται.

Για περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο του προγράμματος, τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και άλλα σχετικά θέματα, οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να απευθυνθούν στα Γραφεία Εισδοχής του Πανεπιστημίου σε Λευκωσία και Λεμεσό (τηλ. 22394394 / 25730975, email: adminfo@frederick.ac.cy).

****  

Για περισσότερες πληροφορίες:

Μερόπη Μωυσέως, Communications Officer, Communications and Outreach Service

Τ. +357 22394394, εσωτ. 41139 | E. ad.mem@frederick.ac.cy

 

Σχετικά με το Πανεπιστήμιο Frederick:

Το Πανεπιστήμιο Frederick λειτουργεί από το 2007 ως ένα διεθνώς αναγνωρισμένο Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με αφοσίωση στην ακαδημαϊκή αριστεία, και έχει ιστορία 60 ετών στον χώρο της εκπαίδευσης. Αποστολή του είναι η παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης μέσα από ένα περιβάλλον που προωθεί τη γνώση και συμβάλλει στην ακαδημαϊκή και προσωπική ανάπτυξη των φοιτητών/τριών, η προσήλωση στην έρευνα, την καινοτομία και την παραγωγή νέας γνώσης και η συμβολή στο κοινωνικό σύνολο για την επίτευξη της αλλαγής που ο κόσμος μας χρειάζεται.

Προσφέρει περισσότερα από 80 προγράμματα σπουδών σε πτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο, στους τομείς της Επιστήμης, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής, των Γραμμάτων και των Τεχνών, και λειτουργεί σε Λευκωσία και Λεμεσό.

Στα Times Higher Education Impact Rankings 2024, το Πανεπιστήμιο Frederick κατατάχθηκε στα πρώτα 201- 300 πανεπιστήμια παγκοσμίως, λαμβάνοντας την υψηλότερη βαθμολογία από όλα τα πανεπιστήμια που συμμετείχαν από την Κύπρο για δεύτερη συνεχή χρονιά.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,