Ανακοίνωση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για το ζήτημα του κενού ασφάλειας στα συστήματα έκδοσης εισιτηρίων του ΑΠΟΕΛ και της ΟΜΟΝΟΙΑΣ

Έκθεση της Επιτροπής: Οι κανόνες της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων ενισχύουν τη θέση των πολιτών και είναι κατάλληλοι για την ψηφιακή εποχή