Η σημασία του τεστ εξισορρόπησης και της εκτίμησης του αντιπαραδείγματος σε υποθέσεις κρατικών ενισχύσεων υπό το πρίσμα της πανδημίας COVID-19

Πρόστιμο ύψους €237,181.76 στην ΜΤΝ από την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού – Σχόλιο επί της απόφασης