Συνολικό κανονισμό κυρώσεων για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων υιοθέτησε το Συμβούλιο

Στη Βουλή oι Ετήσιες Εκθέσεις της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων – Χώρα προορισμού θυμάτων εμπορίας η Κύπρος σύμφωνα με την Επίτροπο

«Δημοκρατία, Ιδιωτικότητα και Ανθρώπινα Δικαιώματα σε Περιόδους Κρίσης» Διδάγματα από την πανδημία και λύσεις εντός συνταγματικών ορίων (vid)

Ν. Χαραλαμπίδου: Oι δηλώσεις του ΥΠΕΣ για δικηγόρους που ασχολούνται με θέματα ασύλου – μετανάστευσης παραβιάζουν το δικαίωμα ελεύθερης άσκησης του επαγγέλματος

Κ. Χατζηγιάννης: Ανάγκη προστασίας των δικαιωμάτων που απορρέουν από το ανθρωπιστικό δίκαιο εξαιτίας του περιορισμού διακίνησης

Κώστας Παρασκευά: Το Σύνταγμα και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα