Ανακοίνωση του ΠΔΣ για την ανανέωση αδειών εξασκήσεως επαγγέλματος για το έτος 2021