Ανακοίνωση του ΠΔΣ για την υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή του ερωτηματολογίου για Ξ.Π.Χ. και Χ.Τ.

Συνάντηση αντιπροσωπείας Ανωτάτου και Δικηγορικού Συλλόγου Πάφου

Ανακοίνωση του ΠΔΣ για την ανανέωση αδειών εξασκήσεως επαγγέλματος για το έτος 2021