Ανακοίνωση αναφορικά με τη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΚΔΠ 386/2017) για σκοπούς ανανέωσης της άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος για το έτος 2022

Ανακοίνωση Μεταβατικού Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου-Προκήρυξη 3 θέσεων Δικαστών Οικογενειακού Δικαστηρίου στη Δικαστική Υπηρεσία