Ανακοίνωση Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας ημερ. 24/05/2024

Αγαπητές / Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για κάποια σημαντικά θέματα που προκύπτουν από τις επαφές και ενέργειες της Επιτροπής του Συλλόγου μας:

Διατάγματα:

Έχουν γίνει παραστάσεις και επαφές για επίσπευση της διαδικασίας ετοιμασίας διαταγμάτων και αποφάσεων.

Πέραν του γεγονότος ότι έχει δρομολογηθεί η πρόσληψη Πρωτοκολλητών και γραμματειακού προσωπικού η οποία έχουμε ενημερωθεί ότι είναι στα τελικά στάδια, εξετάζουμε (σε επαφές με την Διοικητική Πρόεδρο του Δικαστηρίου μας και την Διοικητική Πρωτοκολλητή) και άλλες λύσεις οι οποίες να επιφέρουν πιο άμεση άμβλυνση του προβλήματος.

Υπενθυμίζουμε ότι για διατάγματα και/ή αποφάσεις των οποίων η σύνταξη καθυστερεί πέραν των 2 μηνών η συνεννόηση είναι, ως μια ενδιάμεση λύση, να αποστέλλεται ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στην Διοικητική Πρωτοκολλητή (senior.reg.nic@dc.judicial.gov.cy) και κοινοποίηση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) του Συλλόγου (info@nba.org.cy) για να προχωρεί άμεσα η σύνταξη των.

Καταλόγοι Εξόδων:

Η Επιτροπή Καταλόγων Εξόδων που έχει δημιουργηθεί από τον Δικηγορικό Σύλλογο Λευκωσίας, έχει προχωρήσει και διεκπεραιώσει σημαντικό αριθμό αιτήσεων (καταλόγων εξόδων) που έχουν υποβληθεί στον Δικηγορικό Σύλλογο Λευκωσίας και ήδη αρκετοί καταλόγοι έχουν ολοκληρωθεί και οι συναδέλφοι έχουν λάβει αποφάσεις/διατάγματα με εγκεκριμένα έξοδα.

Επιπρόσθετα γίνονται προσπάθειες για υπαγωγή στην διαδικασία της Επιτροπής μας και των καταλόγων εξόδων που αφορούν σε έκδοση αποφάσεων άνευ αντιδίκου και των καταλόγων εξόδων μέσω i-justice.

Θα επανέλθουμε με νεώτερα και νοείται ότι γίνονται επαφές και ασκούνται πιέσεις για οριστική λύση του θέματος μέσω της πρόσληψης Πρωτοκολλητών ως ανωτέρω αναφέρεται.

Θέματα που προκύπτουν σχετικά με καταχωρήσεις με βάσει το ηλεκτρονικό σύστημα και τους νέους Κανονισμούς Πολιτικής Δικονομίας:

Από τις επαφές και/ή ενέργειες των εκπαιδευτών του Συλλόγου μας έχει προκύψει το εξής το οποίο κρίνουμε ορθό να σας μεταφέρουμε προς αποφυγή αχρείαστων διαδικασιών και ταλαιπωρίας:

  • Οι πρωτογενείς αιτήσεις (προσωρινά διατάγματα) που καταχωρούνται πριν την έγερση την Αγωγής θα πρέπει να καταχωρούνται σε φυσικό φάκελο και να διεκπεραιώνονται ενώπιων του Δικαστηρίου με φυσική παρουσία.

Εντάλματα: 

Υπενθυμίζουμε ότι υπάρχουν περίπου 295,000 εντάλματά που εκκρεμούν και που ανέρχονται περίπου στο ποσό των €300,000,000 και ότι πολλά από αυτά εκκρεμούν κατά προσώπων που έχουν αποβιώσει, διαγραφεί κτλ.

Για να μπορέσει να επισπευθεί η διαδικασία εκτέλεσης των, πέραν των υπολοίπων μέτρων που προτίθεται να λάβει το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, όπως πρόσληψη αστυνομικών κτλ, καλούμε τα μέλη μας να ενημερώσουν μέχρι το τέλος Ιουνίου (μέσω του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας) ποια από τα εντάλματα τους που εκκρεμούν αφορούν σε φυσικά πρόσωπα που απεβίωσαν ή νομικά πρόσωπα που έχουν διαγραφεί έτσι ώστε να γίνει προσπάθεια περιορισμού των ενταλμάτων μέσω απόσυρσης αυτών που δεν έχουν πιθανότητα εκτέλεσης και να μπορεί η αστυνομία να επικεντρωθεί στα υπόλοιπα.

Ευχαριστούμε και θα επανέλθουμε με νεώτερη ενημέρωση σχετικά.

Εκ της Επιτροπής του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,