Ανακοίνωση για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Ενημερώνεστε ότι η ορισθείσα για τις 11/9/2023 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αναβάλλεται λόγω του ότι έχουμε λάβει πρόσθετες εισηγήσεις από τα μέλη μας μέχρι και σήμερα, οι οποίες θα πρέπει να τύχουν ενδελεχούς μελέτης από την αρμόδια Επιτροπή Δεοντολογίας.

Συνεπώς, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2023, ώρα 18.00, στο ξενοδοχείο Κλεοπάτρα.

Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,