Ντέμης Μαρκίδης: «Οι δικηγόροι αντιμετωπίζονται ωσάν να είναι ο τελευταίος τροχός της αμάξης»

Εκλογές Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας

Στα πλαίσια της ισότιμης παροχής δυνατότητας σε όλους τους υποψήφιους για εκλογή ως μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας, η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ έχει αποστείλει ερωτήματα σε όλους τους υποψήφιους και θα δημοσιεύει εντός των προσεχών ημερών τις απαντήσεις τους.

Ακολουθούν οι απαντήσεις του υποψήφιου μέλους κ. Ντέμη Μαρκίδη:

Τι σπουδές έχετε κάνει και σε ποια πανεπιστήμια;

Είμαι κάτοχος πτυχίου νομικής Bachelor of Laws LLB(Hons) του Kingston University of London του Ηνωμένου Βασιλείου από το 2010 και κάτοχος του Μεταπτυχιακού τίτλου Master of Laws LLM (Hons) in International Commercial and Corporate Law του University of Surrey του Ηνωμένου Βασιλείου από το 2011.

Από πότε ασκείτε το δικηγορικό επάγγελμα;

Ολοκλήρωσα την πρακτική μου άσκηση τον Οκτώβριο του 2012 και είμαι στην μάχιμη δικηγορία από το 2013 μέχρι και σήμερα.

Σε ποιο γραφείο είστε και ποιος ο ρόλος σας, είδος υποθέσεων που χειρίζεστε;

Εδώ και 6 χρόνια είμαι ο Υπεύθυνος του Δικαστηριακού Τμήματος της δικηγορικής εταιρείας ANDREAS P. SIAPANIS & ASSOCIATES LLC. Ασχολούμαι με όλα τα είδη υποθέσεων εκτός από υποθέσεις που έχουν να κάνουν με σοβαρά ποινικά αδικήματα. Ο κύριος όγκος των υποθέσεων που ασχολούμαι σήμερα αφορά σε υποθέσεις Corporate Litigation.

Γιατί αποφασίσατε να υποβάλετε υποψηφιότητα;

Ο χώρος της δικαιοσύνης ταλανίζεται δυστυχώς εδώ και πάρα πολλά χρόνια από πολλά και διάφορα προβλήματα. Τα σοβαρότερα εντοπίζονται στην Επαρχία Λευκωσίας. Αυτά τα αυξανόμενα προβλήματα επηρεάζουν άμεσα όλους τους δικηγόρους και ειδικότερα τους συναδέλφους οι οποίοι είναι στην μάχιμη δικηγορία.

Νιώθω ότι ο τρόπος που αντιμετωπίζονται σήμερα οι δικηγόροι τόσο από τους θεσμούς του κράτους όσο και από το ίδιο το δικαστικό σύστημα τους έχει καταστήσει κομπάρσους και όχι συλλειτουργούς της δικαιοσύνης. Επίσης, τα αυξανόμενα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο χώρος της δικαιοσύνης δεν είναι σημερινά, υπάρχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δυστυχώς τόσο τα προηγούμενα συμβούλια του ΠΔΣ όσο και οι τοπικοί Δικηγορικοί Σύλλογοι δεν έχουν καταφέρει να συμβάλουν ενεργά στην επίλυση τους.

Σε ότι αφορά δε την Επαρχία Λευκωσίας η οποία απαριθμεί τα περισσότερα εγγεγραμμένα μέλη, οι δικηγόροι αντιμετωπίζονται ωσάν να είναι ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Τα προβλήματα στην Επαρχία μας είναι γνωστά εδώ και πάρα πολλά χρόνια.

Γι’ αυτούς και πολλούς άλλους λόγους τους οποίους εκθέτουμε αναλυτικά μέσα από τις προγραμματικές μας θέσεις τις οποίες συνδημιουργήσαμε με την ομάδα του υποψήφιου για την Προεδρία του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας και ευπαίδευτου συναδέλφου και φίλου Χαράλαμπου Αρτέμη, ένιωσα ότι δεν θα πρέπει να είμαι αμέτοχος στις εξελίξεις που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα όλων των συναδέλφων.

Ποιες είναι οι προτεραιότητες σας σε περίπτωση εκλογής;

Σε περίπτωση εκλογής μου ως μέλος του ΔΣΛ, προτεραιότητες μου θα είναι:

 • Η ουσιαστική συμβολή του ΔΣΛ στην επίλυση τόσο των κτηριακών προβλημάτων του Ε.Δ Λευκωσίας όσο και η ανακαίνιση του χώρου του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας.
 • Η επίλυση του προβλήματος που αντιμετωπίζουμε με τους χώρους στάθμευσης στο Ε.Δ Λευκωσίας.
 • Η βελτίωση της εικόνας του Συλλόγου μας και προστασία του δικηγορικού επαγγέλματος.
 • Η διερεύνηση τρόπων αύξησης των εσόδων του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας.
 • Η δημιουργία σύγχρονης ιστοσελίδας η οποία να εξυπηρετεί τις ανάγκες των μελών του ΔΣΛ.
 • Βελτίωση και ενδυνάμωση των σχέσεων των δικηγόρων με Δικαστές και υπαλληλικό προσωπικό του Δικαστηρίου.
 • Βελτίωση των σεμιναρίων για συνεχή επιμόρφωση των δικηγόρων με τρόπο που αυτά να καθίστανται χρήσιμα και όχι σπατάλη πολύτιμου χρόνου από την καθημερινή εργασία.
 • Επίλυση του προβλήματος που υπάρχει με τους καταλόγους εξόδων και άλλες υπηρεσίες που προσφέρονται στους δικηγόρους από το Ε.Δ Λευκωσίας.
 • Επίλυση του προβλήματος που προκύπτει με τον Δήμο Λευκωσίας σε ότι αφορά τις επαγγελματικές άδειες εταιρειών.
 • Αισθητή βελτίωση της επικοινωνίας που θα πρέπει να έχει ο ΔΣΛ με τα μέλη του.
 • Άσκηση πίεσης προς όλους τους αρμόδιους φορείς για συμμετοχή των δικηγόρων στο φλέγων ζήτημα της μεταρρύθμισης της δικαιοσύνης.
 • Προστασία του Δικηγορικού Επαγγέλματος.
 • Ριζική αλλαγή του σημερινού status quo που αφορά στο σύστημα διδαχής των ασκούμενων δικηγόρων.
 • Κατάθεση προτάσεων και άσκηση πίεσης για ουσιαστική επίλυση του φλέγοντος ζητήματος του Ταμείου Συντάξεως Δικηγόρων.
 • Να υπάρχει ευχέρεια ασφάλειας εξόδων σε ιδιωτικές ποινικές υποθέσεις.
 • Προώθηση Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης με τρόπο ο οποίος να συμβάλει στην ουσιαστική επίλυση του προβλήματος της καθυστέρησης στην διεκπεραίωση των υποθέσεων ενώπιων των Δικαστηρίων, αλλά και απλούστευση της πρακτικής των Επαρχιακών Δικαστηρίων.
 • Απαίτηση για συνεχής ενημέρωση όλων των δικηγόρων για τις αλλαγές που προωθούνται στους Κανονισμούς Πολιτικής Δικονομίας.
 • Προώθηση της Εξωδικαστηριακής Διευθέτησης Διαφορών (ADR).
 • Βελτίωση του συστήματος επίδοσης από ιδιώτες επιδότες.
 • Εκσυγχρονισμός των μέτρων εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων.
 • Δυνατότητα καταχώρησης δικογράφων στο Ε.Δ Λευκωσίας για υποθέσεις που είναι ενώπιον Δικαστηρίων σε άλλες Επαρχίες.
 • Επίλυση ζητήματος της καθυστέρησης στο άνοιγμα νέου τραπεζικού λογαριασμού Κυπριακών εταιρειών με ξένους μετόχους.

Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω την συντακτική ομάδα της σελίδας https://dikaiosyni.com/ για την ευκαιρία που δίνει σε όλους τους υποψηφίους να εκθέσουν τις θέσεις και τις απόψεις τους για τις επικείμενες εκλογές τόσο των τοπικών όσο και του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Θέλω να καλέσω όλους τους Συναδέλφους να προσέλθουν μαζικά στις κάλπες. Όπως έχει ήδη λεχθεί από πολλούς συναδέλφους, οι επικείμενες εκλογές είναι οι πιο κρίσιμες εκλογές στην ιστορία του δικηγορικού επαγγέλματος στην Κύπρο, καθώς διακυβεύεται το κύρος και το μέλλον του.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,