Ορκίστηκαν ενώπιον του Γενικού Εισαγγελέα τα μέλη της Επιτροπής για τις πολιτογραφήσεις

Τον νενομισμένο όρκο ενώπιον του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας έδωσαν τα μέλη της Ερευνητικής Επιτροπής για διερεύνηση των κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεων επενδυτών, διαβεβαιώνοντας ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για ολοκλήρωση των εργασιών το συντομότερο, με δίκαια και αξιόπιστα αποτελέσματα.

Τα μέλη της Επιτροπής είναι ο Πρόεδρός της Μύρωνας Νικολάτος, τέως Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου και οι Επίτροποι  Κώστας Παμπαλλής, πρώην Δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Κυριάκος Κυριάκου, Βοηθός Γενικού Ελεγκτού και Παύλος Ιωάννου, Χρηματοοικονομικός Επίτροπος.

Σε ανακοίνωση από το Γραφείο του Εισαγγελέα υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή συστάθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου , δυνάμει του άρθρου 2 του Κεφ. 44 του περί Ερευνητικών Επιτροπών Νόμου, με σκοπό τη διερεύνηση όλων των περιπτώσεων των κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεων αλλοδαπών επενδυτών και επιχειρηματιών από το 2007 μέχρι και την 17η Αυγούστου 2020. Σχετικό διάταγμα δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας με ημερομηνία 7 Σεπτεμβρίου 2020.

Μιλώντας εκ μέρους της Επιτροπής, ο Πρόεδρος της κ. Νικολάτος ανέφερε πως η Επιτροπή αναλαμβάνει σήμερα τα καθήκοντά της με πλήρη επίγνωση της σοβαρότητας του έργου το οποίο έχει να επιτελέσει και ότι  θα ενεργήσει μέσα στο πλαίσιο του Νόμου και της εντολής η οποία της δόθηκε από τον έντιμο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

“Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι εργασίες μας να αποπερατωθούν το συντομότερο δυνατόν, με δίκαια και αξιόπιστα αποτελέσματα. Τελειώνοντας, επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε την Πολιτεία για την εμπιστοσύνη που επέδειξε προς το πρόσωπό μας”, είπε ο κ. Νικολάτος.

Μετά την ορκωμοσία τους, δυνάμει του άρθρου 4 του σχετικού Νόμου, όλα τα μέλη της Ερευνητικής Επιτροπής μετέβησαν στον χώρο εργασίας της Επιτροπής.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,