Μορφάκης Κούμας: «Επείγει η μεταρρύθμιση στον τομέα της Δικαιοσύνης»

Εκλογές Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου

Στα πλαίσια της ισότιμης παροχής δυνατότητας σε όλους τους υποψήφιους για εκλογή ως μέλη του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ έχει αποστείλει ερωτήματα σε όλους τους υποψήφιους και θα δημοσιεύει εντός των προσεχών ημερών τις απαντήσεις τους.

Ακολουθούν οι απαντήσεις του υποψήφιου μέλους κ. Μορφάκη Κούμα:

Τι σπουδές έχετε κάνει και σε ποια πανεπιστήμια;

Έχω σπουδάσει Νομική και Εγκληματολογία με υποτροφία στο Πανεπιστήμιο του Sheffield στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου απέκτησα πτυχίο Νομικής. Στη συνέχεια παρακολούθησα το Bar Vocational Course στο Manchester Metropolitan University και απέκτησα τον τίτλο του Barrister-at-Law (Inner Temple-call 2008).

Από πότε ασκείτε το δικηγορικό επάγγελμα;

Κατόπιν της επιτυχούς ολοκλήρωσης της άσκησης μου στην Κύπρο και των σχετικών εξετάσεων του Νομικού Συμβουλίου, εγγράφηκα ως δικηγόρος το 2010. Έκτοτε ασκώ το επάγγελμα και ασχολούμαι κυρίως με δικαστικές υποθέσεις.

Σε ποιο γραφείο είστε και ποιος ο ρόλος σας, είδος υποθέσεων που χειρίζεστε;

Σήμερα, κατέχω τη θέση Ανώτερου Δικηγόρου στο δικηγορικό γραφείο Στέλιος Αμερικάνος & Σια Δ.Ε.Π.Ε. στο Τμήμα Δικαστηρίου. Χειρίζομαι κυρίως υποθέσεις αστικού δικαίου και συγκεκριμένα αλλά όχι περιοριστικά υποθέσεις εταιρικών διαφορών και εταιρικού δικαίου, τραπεζικού και εργατικού δικαίου και του δικαίου των συμβάσεων. Στην μέχρι τώρα πορεία μου στο επάγγελμα χειρίστηκα αρκετές υποθέσεις που αφορούσαν εταιρικές διαφορές στις οποίες αντιπροσώπευσα πελάτες, τόσο από την Κύπρο όσο και από το εξωτερικό, είτε για την έκδοση παρεμπιπτόντων διαταγμάτων είτε για την καταχώριση ένστασης σε τέτοιες υποθέσεις. Επίσης, είχα την ευκαιρία, να είμαι μέρος ομάδας τριών δικηγόρων που πέτυχαν σημαντική νομολογία στο Ανώτατο Δικαστήριο και η οποία αφορούσε τα διατάγματα αποκάλυψης τύπου Norwich Pharmacal και τα δραστικά διατάγματα έρευνας τύπου Anton Piller. Επίσης, χειρίζομαι υποθέσεις τραπεζών που αφορούν πολλά και ποικίλα θέματα του Τραπεζικού Δικαίου, από την διεκδίκηση αποζημιώσεων λόγω παραβίασης όρων των συμβάσεων παροχής πιστωτικών διευκολύνσεων και τον σχετικό υπολογισμό των εν λόγω αποζημιώσεων με βάση την ισχύουσα νομολογία και νομοθεσία, μέχρι και θέματα τα οποία αφορούσαν τον διορισμό Παραληπτών και Διαχειριστών από πιστωτικά ιδρύματα.

Γιατί αποφασίσατε να υποβάλετε υποψηφιότητα;

Η απόφαση δεν ήταν απλή ούτε και εύκολη. Δεν καθοδηγήθηκε από προσωπικές φιλοδοξίες. Η απόφαση λήφθηκε με κίνητρο την αγάπη για το επάγγελμα, την επιθυμία για προσωπική συνεισφορά καθώς και την ανάγκη ανάληψης προσωπικής ευθύνης για το μέλλον του δικηγορικού επαγγέλματος και για τα θέματα τα οποία αφορούν όλους τους δικηγόρους.

Ποιες είναι οι προτεραιότητες σας σε περίπτωση εκλογής;

Ως μέλος του Π.Δ.Σ. αναλαμβάνω τεράστια ευθύνη να εργαστώ ενεργά και δραστήρια, με δυναμισμό και  μαχητικότητα, για να διασφαλιστούν τα συμφέροντα όλων των δικηγόρων. Ο Π.Δ.Σ. δια μέσω όλων των μελών του,  επιβάλλεται αφεύκτως να προσεγγίσει ταυτόχρονα και παράλληλα πολλά θέματα ούτως ώστε να διασφαλίσει τα συμφέροντα και το κύρος όλων των δικηγόρων. Οι προγραμματικές θέσεις του υποψήφιου προέδρου του Π.Δ.Σ. κύριου Κυριάκου Θεοδωρίδη, οι οποίες αποτελούν θέσεις όλου του συνδυασμού και οι οποίες τέθηκαν εναργώς σε σχετική δημοσιευμένη ανακοίνωση, καταδεικνύουν την κατεύθυνση προς την οποία θα εργαστούμε προς όφελος του επαγγέλματος.

Αρχικώς, με σωστή, αδιάλειπτη και ενεργή επικοινωνία μεταξύ του Π.Δ.Σ. και του συνόλου των δικηγόρων θα διασφαλιστεί η εποικοδομητική προώθηση των συμφερόντων και δικαιωμάτων των δικηγόρων. Οπόταν, απαιτείται η δημιουργία εύκολα προσβάσιμων καναλιών επικοινωνίας των μελών του Π.Δ.Σ. με το σύνολο των δικηγόρων με τα οποία τόσο οι απόψεις και τα θέματα που απασχολούν τους δικηγόρους θα μπορούν με ευκολία να μεταδίδονται στον Π.Δ.Σ. αλλά και ο Π.Δ.Σ. θα μπορεί να επικοινωνεί με το σύνολο των δικηγόρων και έκαστο ξεχωριστά. Θα υπάρχει συνεχής πληροφόρηση για τις ενέργειες των μελών του Π.Δ.Σ. για τα διαβήματα τα οποία τα μέλη του έλαβαν για όλα τα θέματα τα οποία απασχολούν τους δικηγόρους.

Επείγει η μεταρρύθμιση στον τομέα της Δικαιοσύνης. Είναι αναγκαία, ως προς τούτο μεταξύ άλλων, η συνέχεια της προσπάθειας αναθεώρησης των Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας και της μεταρρύθμισης του τομέα των Δικαστηρίων. Ως προς τούτα θα μεριμνήσουμε, μεταξύ άλλων, να ολοκληρωθεί και να επιτευχθεί το σχετικό θεσμικό υπόβαθρο για την ταχεία και επιτυχή εκτέλεση των Δικαστικών αποφάσεων σε συνάρτηση με τις σχετικές πρόνοιες της Ευρωπαϊκής Σύμβασης περί Προασπίσεως των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Συντάγματος της Δημοκρατίας. Επιβάλλεται επίσης, ως εξίσου σημαντική η άσκηση πίεσης στην εκτελεστική και νομοθετική εξουσία για την αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων των Δικαστηρίων και η συνέχιση του έργου για την πλήρη υλοποίηση των συστημάτων της ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης.

Αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά μου αλλά και προτεραιότητα του υποψήφιου προέδρου του Π.Δ.Σ. κύριου Θεοδωρίδη, αλλά επίσης και προτεραιότητα όλων των μελών του συνδυασμού, η ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης του Ταμείου Συντάξεως Δικηγόρων, η οποία ξεκίνησε το 2015 και η σχετική υιοθέτηση των εισηγήσεων των εμπειρογνωμόνων και αναλογιστών, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του Ταμείου αλλά και αύξηση της απόδοσης των υφιστάμενων επενδύσεων του.

Η αυξημένη κινητικότητα αναφορικά με τις υποψηφιότητες για τη θέση του προέδρου αλλά και τις υποψηφιότητες για μέλη του Π.Δ.Σ. αλλά και η αυξημένη αντίστοιχη κινητικότητα για τους τους τοπικούς δικηγορικούς συλλόγους, καταδεικνύει την επιτακτική ανάγκη των δικηγόρων για βελτίωση των συνθηκών της εργασίας τους, για την αναστήλωση του κύρους του επαγγέλματος, για την εξέλιξη των υφιστάμενων δομών, για την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας των Δικαστικών διαδικασιών αλλά και την εύρυθμη λειτουργία του όλου συστήματος της Δικαιοσύνης. Η κινητικότητα αυτή μόνο θετική μπορεί να είναι και μόνο θετικά μπορεί να επενεργήσει προς όφελος της Δικαιοσύνης.

Print Friendly, PDF & Email
Tags: , , ,