Ίδρυση Σχολής Δικαστών – Υποχρεωτική η συμμετοχή δικαστών σε εκπαιδευτικά προγράμματα

Στην τελευταία συνεδρία της Βουλής ψηφίστηκε με 44 ψήφους υπέρ και 2 εναντίον ο “Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας της Σχολής Δικαστών Νόμος του 2019”, με τον οποίο θεσπίζεται η νομοθεσία για δημιουργία Σχολής Δικαστών, η οποία θα υπάγεται στο Ανώτατο Δικαστήριο και θα είναι αρμόδια για την επαγγελματική κατάρτιση και την επιμόρφωση των μελών του δικαστικού σώματος. Ταυτόχρονα, τροποποιήθηκε και “Ο περί Δικαστηρίων Νόμος του 2019”, ώστε να περιληφθεί σε αυτόν πρόνοια που θα καθιστά υποχρεωτική την παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων από τους δικαστές..

Δείτε την ανάρτηση του Προέδρου της Επιτροπής Νομικών:

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,