Ανακοίνωση Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών αναφορικά με τη συγκρότηση της πρώτης Συγκλήτου της Κυπριακής Ακαδημίας και Εκλογή Προεδρείων Τάξεων

Συγκρότηση Συγκλήτου

Δυνάμει του Άρθρου 28 του Νόμου, η Σύγκλητος της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών απαρτίζεται από εννέα Τακτικά Μέλη, ήτοι τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, τους εκάστοτε Προέδρους των τριών Τάξεων και ένα Τακτικό Μέλος από κάθε Τάξη, το οποίο εκλέγεται από την οικεία Τάξη.

Η πρώτη Σύγκλητος της Ακαδημίας συγκροτήθηκε ως ακολούθως:

Αχιλλεύς Κ. Αιμιλιανίδης – Πρόεδρος

Γεώργιος Χατζηγεωργίου – Αντιπρόεδρος

Κυριάκος Δημητρίου – Γενικός Γραμματέας

Μάριος Πολυκάρπου – Πρόεδρος Τάξης Θετικών Επιστημών

Έλενα Μουζάλα – Πρόεδρος Τάξης Γραμμάτων και Τεχνών

Σταύρος Φωτίου – Πρόεδρος Τάξης Ηθικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

Στάθης Παπαροδίτης – Εκπρόσωπος Τάξης Θετικών Επιστημών

Κυριάκος Χαραλαμπίδης – Εκπρόσωπος Τάξης Γραμμάτων και Τεχνών

Λεωνίδας Λεωνίδου – Εκπρόσωπος Τάξης Ηθικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

Περαιτέρω, οι Τάξεις της Ακαδημίας διεξήγαγαν τις εκλογές των Προεδρείων τους σύμφωνα με τους Κανονισμούς, ως ακολούθως:

Τάξη Θετικών Επιστημών

Πρόεδρος: Μάριος Πολυκάρπου

Αντιπρόεδρος: Κώστας Παπανικόλας

Γραμματέας: Στάθης Παπαροδίτης

Τάξη Γραμμάτων και Τεχνών

Πρόεδρος: Έλενα Μουζάλα

Αντιπρόεδρος: Ευφροσύνη Ριζοπούλου-Ηγουμενίδου

Γραμματέας: Κυριάκος Χαραλαμπίδης

Τάξη Ηθικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

Πρόεδρος: Σταύρος Φωτίου

Αντιπρόεδρος: Σταύρος Ζένιος

Γραμματέας: Λεωνίδας Λεωνίδου

πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,