Η κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη στον πυρήνα της έκθεσης ΕSDE για το 2020

Tην έκθεση για την απασχόληση και τις κοινωνικές εξελίξεις στην Ευρώπη (ESDE) το 2020, αφιερωμένη στο θέμα της κοινωνικής δικαιοσύνης και αλληλεγγύης, έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Κομισιόν. 

Συγκεκριμένα “η έκθεση ESDE δείχνει ότι η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης είναι το κλειδί για την αντιμετώπιση της κρίσης”, δήλωσε ο Επίτροπος για την Απασχόληση και τα Κοινωνικά Δικαιώματα Nicolas Schmit. “Αυτό απαιτεί την τοποθέτηση των ανθρώπων μπροστά και στο κέντρο. Για να διασφαλιστεί η ανθεκτικότητα, η αλληλεγγύη και η συνοχή, η αντίδραση της ΕΕ πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην απασχόληση, να μειώσει τις ανισότητες και να εξασφαλίσει ίσες ευκαιρίες. Η αποτελεσματική εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων θα χρησιμεύσει ως οδηγός μας”.

Η έκθεση καταγράφει ότι η πανδημία COVID-19 έχει βαθιές επιπτώσεις στην υγεία, την οικονομία, την απασχόληση και την κοινωνία, απειλώντας μεγάλο μέρος της προόδου που είχε σημειώσει προηγουμένως η ΕΕ. Όλα τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο οικονομικό σοκ από ό, τι το 2008-2009. Η οικονομική παραγωγή μειώθηκε απότομα και η ανεργία αυξάνεται. Τα πιο ευάλωτα άτομα, συμπεριλαμβανομένης της νεολαίας της Ευρώπης, πλήττονται ιδιαίτερα, αναφέρει.

Επιπλέον η έκθεση ESDE επισημαίνει οι επαρκείς ελάχιστοι μισθοί και το ελάχιστο εισόδημα μπορούν να έχουν ευεργετική επίδραση στην κοινωνική κινητικότητα των Ευρωπαίων. Σημειώνει ότι η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων σε ανθρώπους, αποδίδει. Το κλείσιμο του χάσματος των φύλων φέρνει ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις, ενώ η παράταση της επαγγελματικής ζωής και η αύξηση του εκπαιδευτικού επιπέδου έχουν επίσης θετικά αποτελέσματα.

Οι διαρθρωτικές αλλαγές, όπως η πράσινη μετάβαση, πρέπει να συνοδεύονται από κοινωνικά μέτρα για να είναι επιτυχείς, σύμφωνα με τους συντάκτες της. Συγκεκριμένα, αυτή η μετάβαση απαιτεί κοινωνικές επενδύσεις με τη μορφή προγραμμάτων επανεκπαίδευσης ή και παροχών ανεργίας. Σύμφωνα με την έκθεση ESDE, αυτή η κοινωνική επένδυση θα μπορούσε να ανέλθει σε 20 δισεκατομμύρια ευρώ ή περισσότερο έως το 2030.

Επιπλέον τονίζει ότι τα προγράμματα εργασίας μικρής διάρκειας προστατεύουν αποτελεσματικά τις θέσεις εργασίας. Η ΕΕ βοηθά τα κράτη μέλη να παρέχουν τέτοια υποστήριξη μέσω μηχανισμών αλληλεγγύης, όπως το μέσο προσωρινής στήριξης για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (SURE). Ο κοινωνικός διάλογος και οι συλλογικές διαπραγματεύσεις επηρεάζουν τη δικαιοσύνη και την αντίληψή του στον χώρο εργασίας, προωθώντας πιο δίκαιους μισθούς, καλύτερες συνθήκες εργασίας και αγορές χωρίς αποκλεισμούς.

Γενικότερα, “για να αποκαταστήσει τη ζημία που υπέστη από τον COVID-19 και να προετοιμάσει μια οικονομία και μια κοινωνία για ένα μέλλον ταχύτερων διαρθρωτικών αλλαγών, η ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να αξιοποιήσουν πλήρως τις ευκαιρίες που προσφέρει η μετάβαση σε μια πιο πράσινη, ψηφιοποιημένη οικονομία και να οικοδομήσουν τη συνοχή, αλληλεγγύη και ανθεκτικότητα στο σχεδιασμό όλων των πολιτικών”. “Η διασφάλιση μιας ευρείας βάσης ανάκαμψης είναι βασικός στόχος πολιτικής της πολιτικής μας δράσης, η οποία θα συμβάλει στην ενίσχυση της κοινωνικής ανθεκτικότητας μακροπρόθεσμα”, τονίζει έκθεση.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,