Έρευνα για την αξιολόγηση του συστήματος δικαιοσύνης στην Κύπρο – Απαντήστε το ερωτηματολόγιο (μόνο για δικηγόρους)

Από 1η Ιουλίου 2020 μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2020 θα διεξάγεται έρευνα μέσω ερωτηματολογίου που ετοιμάστηκε από τη Μονάδα Δικονομικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, η οποία απευθύνεται προς δικηγόρους – μέλη του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και έχει στόχο την αξιολόγηση του συστήματος δικαιοσύνης στην Κύπρο. Η έρευνα διεξάγεται ανώνυμα και έχει λάβει έγκριση από την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής. Το ερωτηματολόγιο έχουν απαντήσει μέχρι στιγμής πέραν των 300 ατόμων.

Δεδομένης της συνεχιζόμενης σοβαρής κρίσης στον τομέα της δικαιοσύνης εδώ και αρκετά χρόνια, κυρίως λόγω των τεράστιων καθυστερήσεων στην εκδίκαση υποθέσεων αλλά και λόγω λοιπών σοβαρών προβλημάτων , τα οποία έγιναν πιο εμφανή και λόγω της πανδημίας του Covid-19, αλλά και ενόψει της υπό εξέλιξη μεταρρύθμισης στον τομέα της δικαιοσύνης με την θέσπιση νέων Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας και άλλων αλλαγών, κρίθηκε αναγκαίο να διεξαχθεί (για δεύτερη φορά) έρευνα για διάφορες πτυχές του συστήματος απονομής δικαιοσύνης στην Κύπρο.

Απαντήστε στο ερωτηματολόγιο

Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται μόνο σε δικηγόρους με άδεια άσκησης επαγγέλματος στην Κυπριακή Δημοκρατία, τόσο ιδιώτες (σε δικηγορικές εταιρείες ή γραφεία) όσο και δικηγόρους στη Νομική Υπηρεσία (και όχι σε δικαστές), καθώς οι δικηγόροι είναι οι μεγαλύτεροι σε αριθμό χρήστες του συστήματος απονομής δικαιοσύνης ενώ ταυτόχρονα δεν έχουν εξουσία λήψης αποφάσεων , όπως έχει η δικαστική εξουσία.

Την πρώτη φορά η έρευνα διεξήχθη το 2014 από το Πανεπιστήμιο Κύπρου σε συνεργασία με τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο. Στην παρούσα έρευνα, οι ερωτήσεις διαφοροποιούνται αρκετά και αφορούν μεταξύ άλλων και ζητήματα για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη, τους δικαστές, ζητήματα τυχόν διακρίσεων σε βάρος δικηγόρων κλπ. Οι ερωτήσεις περιλαμβάνουν και κάποια δημογραφικά στοιχεία (όπως φύλο, ηλικία, χώρα απόκτησης πτυχίου) για καλύτερη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων.

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έρευνα:

-Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου διαρκεί κατά μέσο όρο 25 λεπτά.

Η επιστημονική δημιουργία και προετοιμασία του ερωτηματολογίου έγινε από τους directors της Μονάδας Δικονομικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Δρ Άννα Εμ. Πλεύρη (Δικηγόρο, Επίκουρη Καθηγήτρια) και Δρ Νικόλα Κυριακίδη (Δικηγόρο, Adjunct Faculty), λαμβάνοντας υπόψη συμβολές δικηγόρων-μελών του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

-Η έρευνα μέσω του ερωτηματολογίου θα λάβει χώρα μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου του 2020.

-Η στατιστική ανάλυση του ερωτηματολογίου θα γίνει με εξειδικευμένο σχετικό λογισμικό και με επιστημονικές μεθόδους.

-Τα αποτελέσματα-ευρήματα του ερωτηματολογίου μαζί με σχετική έκθεση – ανάλυση αυτών θα σταλούν στο Ανώτατο Δικαστήριο, στον Υπεύθυνο Μεταρρύθμισης του Ανωτάτου Δικαστηρίου, στην Ένωση Δικαστών, στην Επιτροπή Νομικών της Βουλής, στην Προεδρία της Δημοκρατίας, στην Επίτροπο Διοίκησης, στην Επίτροπο Νομοθεσίας, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, σε όλους τους τοπικούς δικηγορικούς συλλόγους, στους κοσμήτορες όλων των νομικών σχολών στην Κύπρο και σε όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

-Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας σκοπείται να παρουσιαστούν σε ειδική ημερίδα την οποία θα διοργανώσει η Μονάδα Δικονομικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

-Η Μονάδα Δικονομικού Δικαίου ενδεχομένως να προχωρήσει στην κατάρτιση έγγραφων εισηγήσεων και έκθεσης εμπειρογνωμοσύνης με νομοθετικές προτάσεις για την αλλαγή της Κυπριακής νομοθεσίας και των σχετικών διαδικαστικών κανονισμών.

Δείτε τα περιεχόμενα:

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,