Επαναορισμός υποθέσεων Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας

Δείτε τη λίστα με τις νέες ημερομηνίες:

Επαναορισμός υποθέσεων ενώπιον Α.Ε.Δ Λάρμου- Παπαδήμα

Οι υποθέσεις που αναφέρονται πιο κάτω και ήταν ορισμένες στις 16.3.20 ενώπιον της κας Λάρμου-Παπαδήμα, ορίστηκαν στις ακόλουθες ημερομηνίες:

4663/18 στις 30.3.20

23753/19 στις 6.4.20

24120/19 στις 18.5.20

12817/19 στις 15.6.20

7828/17 στις 28.4.20                                                                                 

13721/18 στις 18.5.20

18026/18 στις 12.6.20

16086/19 στις 2.4.20

20929/19 στις 11.5.20

19793/19 στις 18.5.20

20027/17 στις 14.5.20

6661/19 στις 14.5.20

Ν.Α. 86/20 στις 14.5.20

21087/19 στις 14.5.20

12813/19 στις 3.6.20

24992/16 στις 7.5.20

194222/19 στις 18.5.20

3757/18 στις 1.6.20

Επαναορισμός υποθέσεων ενώπιον Επ. Δικαστή κ. Κατσικίδη

Οι υποθέσεις που αναφέρονται πιο κάτω και ήταν ορισμένες στις 16.3.20 ενώπιον του κ. Κατσικίδη, ορίστηκαν στις ακόλουθες ημερομηνίες: 

10693/19  στις 14.5.20

7965/19  στις 14.5.20

21296/19  στις 18.5.20

19639/17 στις 4.5.20

17729/17 στις 10.4.20

5244/17 στις 30.4.20

Επαναορισμός Υποθέσεων  Επ. Δικαστή κας Θεοκλήτου

Οι υποθέσεις που αναφέρονται πιο κάτω και ήταν ορισμένες στις 16.3.20 ενώπιον της κας Θεοκλήτου, ορίστηκαν στις ακόλουθες ημερομηνίες:   

Θ.Α. 77/19 στις 30.3.20

2704/20 στις 30.4.20

2703/20 στις 3.4.202

2702/20 στις 30.4.20

2701/20 στις 30.4.20

2691/20 στις 18.5.20

13367/18 στις 30.4.20

20613/19 στις 30.4.20

487/20 στις 30.4.20

20011/19 στις 29.4.20

2692/20 στις 18.5.20

2693/20 στις 18.5.20

18780/19 η υπόθεση απορρίφθηκε  λόγω μη επιδοσης

Print Friendly, PDF & Email