Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας – Δείτε τις νέες ημερομηνίες υποθέσεων

Ανακοίνωση Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας:

Στα πλαίσια εφαρμογής των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερομηνίας 16/3/2020, οι ακόλουθες υποθέσεις, οι οποίες είναι ορισμένες στις 17/3/2020, αναστέλλονται και επαναορίζονται στις 4/5/2020, με οδηγίες όπως οι δικηγόροι σε έκαστη υπόθεση προχωρήσουν στην καταχώρηση του Δικογράφου που έπεται σε σειρά μέχρι την επόμενη δικάσιμο.

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

151/14

Δ.Κ. 9/20

Δ.Κ. 6/20

Print Friendly, PDF & Email