ΔΕΕ: Πελάτης μπορεί να προσφύγει κατά διαχειριστή εθνικού συστήματος μεταφοράς ενέργειας λόγω διακοπής

Το Δικαστήριο της ΕΕ έκρινε σήμερα ότι “ο τελικός πελάτης μπορεί να προσφύγει κατά του διαχειριστή εθνικού συστήματος μεταφοράς ενέργειας μετά από διακοπή ρεύματος”, ξεκαθαρίζοντας ότι “αυτή η προσφυγή δεν μπορεί να απορρίπτεται μόνο για τον λόγο ότι το εργοστάσιο αυτού του πελάτη δεν είναι συνδεδεμένο άμεσα στο εθνικό σύστημα μεταφοράς, αλλά αποκλειστικά στο περιφερειακό σύστημα που τροφοδοτείται από το εθνικό”.

Το ΔΕΕ απεφάνθη μετά από ερώτημα του College van Beroep voor het Bedrijfsleven – Pays-Bas (διοικητικό εφετείο αρμόδιο επί οικονομικών υποθέσεων, Κάτω Χώρες), στο οποίο προσέφυγε το εργοστάσιο χαρτοποιίας της εταιρίας Crown Van Gelder στην περιφέρεια της βόρειας Ολλανδίας, μετά από εκτεταμένη διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος λόγω βλάβης στον υποσταθμό υψηλής ισχύος του Diemen (Κάτω Χώρες) στις 27 Μαρτίου 2015. Νωρίτερα η Autoriteit Consument en Markt (αρχή για την προστασία των καταναλωτών και της αγοράς, Κάτω Χώρες – ΑCM) είχε απορρίψει την προσφυγή λόγω έλλειψης άμεσης σχέσης, καθώς το εργοστάσιο χαρτοποιίας της Crown ήταν συνδεδεμένο αποκλειστικά στο τοπικό και όχι στο εθνικό σύστημα διανομής.

Πηγή : ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,