Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: H Eκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αφορά την πενταετία 2015-2019 και κάποια ζητήματα δεν υφίστανται πλεόν

Κάποια από τα ζητήματα στα οποία αναφέρεται η Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) δεν υφίστανται πλέον, ενώ σε αρκετά άλλα, η ΕΚΚ έχει υιοθετήσει τις συστάσεις ή έχει διαμορφώσει και εφαρμόζει αυστηρές και συγκεκριμένες πολιτικές και διαδικασίες, αναφέρει, μεταξύ άλλων, σε γραπτή δήλωση η Πρόεδρος της ΕΚΚ Δήμητρα Καλογήρου.

Διαβάστε την έκθεση: Ειδική Έκθεση Ελεγκτικής Υπηρεσίας με θέμα «Έλεγχος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου»

Συγκεκριμένα, στην γραπτή δήλωση της με την οποία σχολιάζει την Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για την ΕΚΚ, η κ. Καλογήρου αναφέρει ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, «με πλήρη σεβασμό στην αποστολή, τον ρόλο και το έργο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, θα μελετήσει σε βάθος την Έκθεση για την Επιτροπή και εάν κρίνει ότι οφείλει να τοποθετηθεί, είτε επί του συνόλου της Έκθεσης είτε σε επιμέρους ζητήματα που εγείρονται, θα το πράξει. Εκείνο που προκαταρκτικά θα ήθελε να σχολιάσει η ΕΚΚ είναι ότι η Έκθεση ουσιαστικά καλύπτει την πενταετία 2015 – 2019, κάποια από τα ζητήματα στα οποία αναφέρεται δεν υφίστανται πλέον, λόγω αλλαγών που έχουν επέλθει στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε, ενώ σε αρκετά άλλα, η ΕΚΚ έχει υιοθετήσει τις συστάσεις ή έχει διαμορφώσει και εφαρμόζει αυστηρές και συγκεκριμένες πολιτικές και διαδικασίες». Το γεγονός αυτό, σύμφωνα με την Πρόεδρο της ΕΚΚ, «δεν αποτυπώνεται επαρκώς στα ευρήματα που περιλαμβάνονται στη Σύνοψη της Έκθεσης, τα οποία προκύπτουν από τα αρχικά συμπεράσματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, για τα οποία είχε ζητηθεί η τοποθέτηση της ΕΚΚ και απαντήθηκαν ένα προς ένα πριν από τη δημοσιοποίηση της Έκθεσης».

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email