Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών: Η κρίση COVID-19 θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων

Η κρίση αναμένεται να επηρεάσει την ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων των ευρωπαϊκών τραπεζών και, συνεπώς, την κερδοφορία τους, τονίζει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), η οποία δημοσίευσε σήμερα μια προκαταρκτική αξιολόγηση του αντίκτυπου που θα έχει ο COVID-19 στον τραπεζικό τομέα της ΕΕ με τίτλο “Ο COVID-19 θέτει πρωτοφανείς προκλήσεις στις τράπεζες της ΕΕ”.

Παρ `όλα αυτά, σύμφωνα με την ΕΑΤ, τα κεφάλαια που συσσώρευσαν οι τράπεζες κατά τα τελευταία χρόνια μαζί με την ελάφρυνση κεφαλαίου που παρείχαν οι ρυθμιστικές αρχές, ανέρχονται κατά μέσο όρο σε 5 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τις συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις(OCR).

«Αυτό το απόθεμα κεφαλαίου θα επιτρέψει στις τράπεζες να αντέξουν τις πιθανές απώλειες από πιστωτικούς κινδύνους που προκύπτουν από την ανάλυση ευαισθησίας που βασίζεται στα στρες τεστ του 2018», υπογραμμίζει.

Η ΕΑΤ τονίζει ότι με την παγκόσμια οικονομία να αντιμετωπίζει πρωτοφανείς προκλήσεις, οι τράπεζες εισήλθαν στην κρίση υγείας με «ισχυρά αποθέματα κεφαλαίων και ρευστότητας» και διαχειρίστηκαν την πίεση στις επιχειρησιακές ικανότητες τους, ενεργοποιώντας τα σχέδια έκτακτης ανάγκης τους.

Σύμφωνα με την ΕΑΤ, οι τράπεζες χρησιμοποιούν τα αποθέματα ρευστότητας που διαθέτουν και αναμένεται να συνεχίσουν να τα χρησιμοποιούν κατά τους επόμενους μήνες.

Αναφέρει ότι από τον Φεβρουάριο του 2020, οι συνθήκες χρηματοδότησης της αγοράς έχουν επιδεινωθεί σημαντικά, με τα spreads να διευρύνονται σημαντικά και οι νέες εκδόσεις μη εξασφαλισμένων χρεών είχαν σχεδόν σταματήσει μέχρι τα μέσα Απριλίου.

«Υπό αυτές τις συνθήκες, οι τράπεζες έχουν αυξήσει σημαντικά την εξάρτησή τους από τη χρηματοδότηση της Κεντρικής Τράπεζας», τονίζει.

Προσθέτει πως οι τράπεζες αναμένεται επίσης να κάνουν χρήση των άφθονων αποθεμάτων ρευστότητας τους κατά τους επόμενους μήνες.

Η κρίση COVID-19 θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων
——————————–
Καθώς η κρίση εξελίσσεται, σύμφωνα με την ΕΑΤ, οι τράπεζες είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν αυξανόμενους όγκους μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ), τα οποία μπορεί να ανέλθουν σε επίπεδα παρόμοια με αυτά που καταγράφηκαν μετά την κρίση του δημόσιου χρέους.

Μια ανάλυση ευαισθησίας βάσει του στρες τεστ του 2018, καταδεικνύει ότι οι ζημιές πιστωτικού κινδύνου θα μπορούσαν να ανέλθουν μέχρι και 3,8% των στοιχείων ενεργητικού σταθμισμένα βάσει κινδύνου (RWA), υπογραμμίζει η ΕΑΤ.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,