Διευκρινίσεις προς εκπαιδευτικούς και εκπαιδευόμενους για σωστή εφαρμογή Υγειονομικών Πρωτοκόλλων

Σχετικά με την επαναλειτουργία των  Ιδιωτικών Φροντιστηρίων/Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Κέντρων (Ι.Φ./Ι.Ε.Κ.), το ΥΠΠΑΝ προέβη σε επανέκδοση των οδηγιών.

Δείτε τους κανόνες που πρέπει να εφαρμόζονται στα ιδιωτικά φροντιστήρια ώστε να τηρούνται τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα και να αποφευχθούν τυχόν καταγγελίες και παραβάσεις.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ:

 1. Να δηλωθεί προκαθορισμένη είσοδος σε κάθε Ι.Φ./Ι.Ε.Κ., ώστε να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός. Να τηρούνται οι αποστάσεις ενός μέτρου σε περίπτωση που έχουμε περισσότερα άτομα που επιθυμούν να εισέλθουν στον χώρο του φροντιστηρίου
 2. Να τοποθετηθούν διαλύματα (με περιεκτικότητα αλκοόλης >60%) στην είσοδο κάθε Ι.Φ./Ι.Ε.Κ. Συστήνεται να εφαρμόζεται η ορθή υγιεινή των χεριών κατά την είσοδο στον χώρο από το προσωπικό και τους μαθητές/μαθήτριες.
 3. Συστήνεται να ορισθεί μια γραμματειακή υποστήριξη, ώστε να υπάρχει εβδομαδιαίο πρόγραμμα και καταμερισμός των μαθητών/μαθητριών κατά τέτοιο τρόπο, εντός του ωραρίου λειτουργίας του φροντιστηρίου, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός και να τηρούνται τα μέτρα σωματικής αποστασιοποίησης.
 4. Συστήνεται να γίνεται στο σπίτι καθημερινός αυτοέλεγχος ή από τους γονείς/νόμιμους κηδεμόνες για παρουσία πυρετού ή και συμπτωμάτων του αναπνευστικού συμβατών με COVID-19 των μαθητών/μαθητριών.
 5. Ο/η ιδιοκτήτης κάθε Ι.Φ./Ι.Ε.Κ., να έχει την ευθύνη για την καθημερινή απολύμανση των επιφανειών (θρανίων, καρεκλών, χερουλιών) μετά από κάθε διδακτική περίοδο και αλλαγή μαθητών αλλά και των λοιπών κοινόχρηστων χώρων (πχ τουαλέτας). Ο καθαρισμός του χώρου θα γίνεται σύμφωνα με τα αντίστοιχα υγειονομικά πρωτόκολλα του Υπουργείου Υγείας.
 6. Να γίνεται πλύσιμο των χεριών τόσο από το διδακτικό προσωπικό όσο και από τους μαθητές/μαθήτριες πριν την είσοδο και έξοδο από το υποστατικό.
 7. Συστήνεται, με την επανέναρξη λειτουργίας των Ι.Φ./Ι.Ε.Κ., να ενημερώνονται οι μαθητές/μαθήτριες σχετικά με την επιδημία και τα μέτρα ατομικής προστασίας. Συστήνεται να γίνεται εκπαιδευτικό μάθημα σχετικά με τα μέτρα προφύλαξης και ατομικής προστασίας και να υπάρχει εντός του φροντιστηρίου επιτελική ομάδα που θα ελέγχει την τήρηση των μέτρων.
 8. Συστήνεται να υπάρχουν πινακίδες σε περίοπτη θέση στις οποίες να αναγράφονται οι γενικές οδηγίες και οδηγίες για πλύσιμο των χεριών (όπως στην είσοδο των αιθουσών, στην είσοδο της τουαλέτας κ.ά.).
 9. Να τοποθετηθούν κάδοι απορριμμάτων σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας και τα απορρίμματα στις σακούλες να απομακρύνονται καθημερινά.
 10. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων σε όλες τις αίθουσες θα πρέπει να υπάρχει συνεχής αερισμός του χώρου με ανοικτό παράθυρο, το οποίο να παραμένει ανοικτό, ώστε να ανανεώνεται συνέχεια ο αέρας στους κλειστούς χώρους.
 11. Εντός της αίθουσας θα πρέπει να εφαρμόζονται τα μέτρα απόστασης (1 μέτρο και ένας μαθητής/μαθήτρια ανά θρανίο και 2 μέτρα από τον διδάσκοντα)
 12. Όσον αφορά στα κλιματιστικά και τους ανεμιστήρες να εφαρμόζονται οι οδηγίες του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.
 13. Σε αίθουσες ηλεκτρονικών υπολογιστών θα πρέπει οι μαθητές/μαθήτριες να τηρούν την απόσταση ασφαλείας και κατά την είσοδό τους στην τάξη να φορούν γάντια, τα οποία θα πεταχτούν στους κάδους κατά την έξοδό τους από την αίθουσα διδασκαλίας. Μετά την απόρριψη των γαντιών απαιτείται αυστηρά να ακολουθεί  υγιεινή των χεριών. Επίσης θα πρέπει να εκπαιδευτούν οι μαθητές/μαθήτριες να μην αγγίζουν κατά το δυνατόν το πρόσωπο (ειδικά όσο φορούν γάντια). Σε περίπτωση που ο εκπαιδευτικός πρέπει να έρθει κοντά στον μαθητή/μαθήτρια θα πρέπει και η δύο να κάνουν χρήση μάσκας και να ελαχιστοποιούν κατά το δυνατόν το διάστημα κοντινής επαφής. Οι υπολογιστές θα πρέπει να καθαρίζονται καθημερινά και εντός της ημέρας, εφόσον είναι εφικτό, με έμφαση στο πληκτρολόγιο με  ειδικά αλκοολούχα μαντηλάκια
 14. Το υποστατικό να καθαρίζεται καθημερινά ακολουθώντας τις πρακτικές καθαριότητας με έμφαση στα ακόλουθα:
 • Τακτικός καθαρισμός και απολύμανση των επιφανειών που χρησιμοποιούνται συχνά, όπως πόμολα, γραφεία, θρανία, καρέκλες και άλλα έπιπλα με καθαριστικό διάλυμα.
 • Τακτικός καθαρισμός και απολύμανση των τουαλετών και των επιφανειών του χώρου με καθαριστικά διαλύματα (αραιωμένο διάλυμα χλωρίνης)
 • Καθημερινός καθαρισμός δαπέδου με καθαριστικά διαλύματα (προτιμητέο αραιωμένο διάλυμα χλωρίνης).

15.  Αν οποιοσδήποτε μαθητής/μαθήτρια ή εκπαιδευτικός παρουσιάζει οποιοδήποτε σύμπτωμα που σχετίζεται με τη συμπτωματολογία του ιού δεν θα πρέπει να προσέρχεται στο μάθημα και θα ακολουθείται το πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας

16. Θα πρέπει να τηρείται η ενδεδειγμένη απόσταση μεταξύ εκπαιδευτικού – μαθητή/μαθήτριας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ:

 1. Οι μαθητές/μαθήτριες να κάθονται ένας/μία σε κάθε θρανίο.
 2. Τα θρανία να έχουν απόσταση τουλάχιστο ένα μέτρο μεταξύ τους.
 3. Οι μαθητές/μαθήτριες να μην χρησιμοποιούν τα θρανία των συμμαθητών τους, κατά τη διάρκεια διδασκαλίας του μαθήματος.
 4. Να μην ανταλλάσουν αντικείμενα μεταξύ τους οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί (στυλό, τετράδια, μαρκαδόρους κ.λπ.).
 5. Ο χώρος διακίνησης του εκπαιδευτικού να απέχει τουλάχιστο 2 μέτρα από το πλησιέστερο θρανίο.
 6. Συστήνεται η γίνεται χρήση μάσκας όπου δεν τηρούνται τα δύο (2) μέτρα απόστασης.
 7. Οι μαθητές/μαθήτριες να μεταβαίνουν κατ’ ευθείαν στη αίθουσα διδασκαλίας, η οποία θα είναι γνωστή εκ των προτέρων. Τα παιδιά δημοτικού να παραλαμβάνονται και να παραδίδονται στους γονείς/κηδεμόνες από υπεύθυνο του Ι.Φ./Ι.Ε.Κ.
 8. Να τηρείται απόσταση μεταξύ του/της εκπαιδευτικού και του μαθητή/μαθήτριας, η οποία θα είναι τουλάχιστον δύο (2) μέτρα, ώστε να μπορεί να διεξάγεται το μάθημα ομαλά.
 9. Σε αίθουσες ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι μαθητές/μαθήτριες να μην χρησιμοποιούν υπολογιστές ενδιάμεσα του μαθήματος, οι οποίοι δεν έχουν απολυμανθεί.
 10. Σε μαθήματα που απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών , ο κάθε υπολογιστής να χρησιμοποιείται μόνο από ένα μαθητή/μαθήτρια και να υπάρχει η απόσταση του ενός μέτρου μεταξύ κάθε υπολογιστή.
 11. Στους χώρους υποδοχής μαθητών, να μην επιτρέπονται συναθροίσεις πολλών μαθητών/μαθητριών, ώστε να τηρούνται τα μέτρα ασφάλειας και οι μαθητές/μαθήτριες να προτρέπονται να χρησιμοποιούν τις μάσκες τους.
Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,