Πως επηρεάζει η κατάργηση του Privacy Shield την Κύπρο βάσει της απόφαση του ΔΕΕ – Διαβάστε την ανακοίνωση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Στις 16 Ιουλίου 2020, το Δικαστήριο της ΕΕ (ΔΕΕ) εξέδωσε μία πολύ σημαντική απόφαση, με βάση την οποία καταργείται το Privacy Shield, το νομικό εργαλείο που καθιστούσε ελεύθερη την διαβίβαση προσωπικών δεδομένων στις ΗΠΑ. Ταυτόχρονα, έκρινε ότι, παραμένουν σε ισχύ οι Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες (ΤΣΡ), ένα άλλο νομικό εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες, με αυστηρές όμως προϋποθέσεις. Η Απόφαση αυτή επηρεάζει όλους τους οργανισμούς που διαβιβάζουν ή προτίθενται να διαβιβάσουν δεδομένα σε τρίτες χώρες και ιδιαίτερα στις ΗΠΑ.

Την Προσφυγή καταχώρησε ενώπιον του ΔΕΕ Αυστριακός χρήστης του Facebook, έναντι Απόφασης της Ιρλανδικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων, κατά την οποία αμφισβητήθηκε η νομιμότητα του Privacy Shield και των ΤΣΡ. Το ΔΕΕ, αφού εξέτασε διάφορους παράγοντες και ιδιαίτερα το νομικό καθεστώς των ΗΠΑ που αφορά στην παρακολούθηση δεδομένων από την ΕΕ στις ΗΠΑ, κήρυξε ανίσχυρο το Privacy Shield.

Το ΔΕΕ ακυρώνει συμφωνία προστασίας προσωπικών δεδομένων ΕΕ – ΗΠΑ – Διαβάστε την απόφαση

Παρόλο που οι ΤΣΡ παραμένουν σε ισχύ, οργανισμός που τις χρησιμοποιεί ή προτίθενται να τις χρησιμοποιήσει, θα πρέπει να εξετάζει το καθεστώς της χώρας που αφορά στις παρακολουθήσεις και αν δεν παρέχεται ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας, θα πρέπει να μην επιτρέψει ή να αναστείλει την οποία διαβίβαση. Επίσης, όπου χρειάζεται, θα πρέπει να λαμβάνει και πρόσθετα μέτρα προστασίας. Σε αντίθετη περίπτωση, επηρεαζόμενοι πολίτες μπορούν να κινηθούν νομικά εναντίον του οργανισμού για αποζημιώσεις και να υποβάλουν παράπονο ενώπιον της αρμόδιας εποπτικής Αρχής.

Οι Αρχές Προσωπικών Δεδομένων, μέσω του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων, που αποτελεί το συλλογικό τους όργανο, σύντομα θα παράσχουν καθοδήγηση στους επηρεαζόμενους οργανισμούς, για την ομαλή και ομοιόμορφη εφαρμογή της Απόφασης του ΔΕΕ.

Ανακοίνωση Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,