Δείτε τι προνοεί το προτεινόμενο νομοσχέδιο για τα κουπόνια προς ακυρωθέντα ταξίδια και κρατήσεις

Ξανά ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών θα τεθεί την Τετάρτη το νομοσχέδιο για τον τουρισμό που κατέθεσε στη Βουλή το Υπουργείο Οικονομικών και αφορά στη παραχώρηση πιστωτικής σημείωσης – κουπονιού από τουριστικές επιχειρήσεις με κυβερνητική εγγύηση προς καταναλωτές, που δεν απόλαυσαν τα προϊόντα που αγόρασαν και προπλήρωσαν λόγω ακυρώσεων που προέκυψαν από τα μέτρα ανάσχεσης της πανδημίας. Η συνεδρία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης και θα αρχίσει στις 17.00.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών Άγγελο Βότση, στο νομοσχέδιο θα γίνουν νέες αλλαγές από την Κυβέρνηση μετά από συνεννόηση με τη Νομική Υπηρεσία. Το νομοσχέδιο αναμένεται να οδηγηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής την Παρασκευή για να ψηφιστεί σε νόμο με τη διαδικασία του κατ΄επείγοντος.

Το αναθεωρημένο κείμενο νομοσχεδίου που διαβιβάστηκε στη Βουλή το Σάββατο, λίγο πριν την τηλεδιάσκεψη της Επιτροπή Οικονομικών και σύμφωνα με το κείμενο που το συνοδεύει, περιλαμβάνει πρόσθετα στο αρχικό κείμενο, την παροχή πιστωτικής σημείωσης για αγορά κρουαζιέρας από διοργανωτή ταξιδίων και όχι απευθείας από τον καταναλωτή, καθώς η περίπτωση αγοράς ταξιδιού κρουαζιέρας απευθείας από τον καταναλωτή καλυπτόταν στο αρχικό νομοσχέδιο. Στο νέο κείμενο έχουν προστεθεί οι επιχειρήσεις εκμίσθωσης οχημάτων και η παροχή στον καταναλωτή του δικαιώματος να εκχωρήσει το δικαίωμα εξαργύρωσης του κουπονιού σε άλλο καταναλωτή. Επίσης, ο κ. Βότσης ανέφερε ότι στο νέο κείμενο άλλαξε από 31 Μαρτίου σε 31 Ιανουαρίου 2022 η προθεσμία για επιστροφή των χρημάτων για την περίπτωση ιδιώτη που κάνει απευθείας κράτηση σε ξενοδοχείο/ τουριστικό κατάλυμα ώστε να είναι ίδια με τον ιδιώτη που αγοράζει οργανωμένο ταξίδι. Επιπλέον προστέθηκε αναφορά στον Κανονισμό  της (ΕΕ) 651/2014 για ορισμό της προβληματικής επιχείρησης (άρθρο 7(2))

Όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο για την έκδοση κουπονιών από διοργανωτές ταξιδίων παρέχονται κυβερνητικές εγγυήσεις συνολικού ποσού ύψους €1.500.000, με σκοπό την εγγύηση προς καταναλωτές του ποσού που αναφέρεται στο κουπόνι και αφορά προκαταβολές που καταβλήθηκαν το 2020. Συγκεκριμένα, στο νομοσχέδιο προβλέπεται ποσό κυβερνητικών εγγυήσεων ύψους €5.000.000  για κουπόνια σε διοργανωτές ταξιδίων, από διοργανωτές κρουαζιέρων ή και από ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα για διαμονή στο ίδιο ξενοδοχείο ή τουριστικό κατάλυμα ίδιας αξίας με το ποσό που καταβλήθηκε από το διοργανωτή. Περαιτέρω παρέχονται κυβερνητικές εγγυήσει €80.000.000 με σκοπό την εγγύηση σε περίπτωση κατά την οποία ο διοργανωτής δεν χρησιμοποιήσει   ολόκληρο το ποσό της πιστωτικής σημείωσης μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021, οπόταν παύει η υποχρέωση για κρατική εγγύηση και η ξενοδοχειακή επιχείρηση ή εταιρεία κρουαζιέρας οφείλει να επιστρέψει στο διοργανωτή το υπόλοιπο ποσό που του οφείλει, το αργότερο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2022. Προβλέπει ακόμα παραχώρηση κυβερνητικών εγγυήσεων συνολικού ποσού ύψους €100.000 για κουπόνια σε καταναλωτές που ενοικίασαν όχημα.

Τονίζεται επίσης ότι ουδεμία κυβερνητική εγγύηση εκδίδεται σε σχέση με επιχείρηση που ήταν προβληματική σύμφωνα με τον ορισμό που δίνεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 και αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 και η οποία κατά τη ρηθείσα ημερομηνία παρουσίαζε καθυστερήσεις στην καταβολή οποιασδήποτε δόσης υφιστάμενου δανείου που της έχει παραχωρηθεί από πιστωτικό ίδρυμα πέραν των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που προνοείται στις υφιστάμενες συμβατικές της υποχρεώσεις, ανεξάρτητα αν κατά την ψήφιση του παρόντος νόμου αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες και ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων της πανδημίας του Covid-19. Ξεκαθαρίζεται ακόμα ότι ουδεμία κυβερνητική εγγύηση εκδίδεται με βάση τον νόμο αυτό, σε σχέση με προκαταβολές που έχουν καταβληθεί για λόγους πέραν της διαμονής, διατροφής και ναύλου ή σε σχέση με προκαταβολές που έχουν καταβληθεί μετά την 1η Οκτωβρίου, 2020.

Με βάση τις πρόνοιες του νομοσχεδίου σε περίπτωση κατά την οποία διοργανωτής ή καταναλωτής  προχωρεί στην ακύρωση σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού λόγω της πανδημίας του Covid-19, ο διοργανωτής δύναται να προσφέρει σε κάθε καταναλωτή που κατέβαλε μερική ή ολική πληρωμή για συμμετοχή σε οργανωμένο ταξίδι που ακυρώθηκε, πιστωτική σημείωση (κουπόνι) και διευκρινίζεται ότι ο διοργανωτής δεν θα έχει οποιαδήποτε υποχρέωση για καταβολή πρόσθετης αποζημίωσης στον καταναλωτή σε σχέση με την ακύρωση της σχετικής σύμβασης. Αναφέρεται επίσης ότι η Πιστωτική σημείωση εκδίδεται στο όνομα του καταναλωτή με τον οποίο ο διοργανωτής σύναψε τη σύμβαση του οργανωμένου ταξιδιού, και θα λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2021 και ότι ο δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιήσει το κουπόνι για οργανωμένο ταξίδι που θα  πραγματοποιηθεί  και μετά την ημερομηνία αυτή. Ρυθμίζεται επίσης το δικαίωμα να εκχωρήσει σε άλλο πρόσωπο το κουπόνι και αναφέρεται ότι σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν προχωρήσει σε εξαργύρωση της πιστωτικής σημείωσης μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021, ο διοργανωτής οφείλει να επιστρέψει στον εν λόγω καταναλωτή κάθε ποσό που έχει καταβληθεί από ή εκ μέρους του καταναλωτή για το οργανωμένο ταξίδι το αργότερο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2022.

Ο προτεινόμενος νόμος διαλαμβάνει επίσης ότι οι διοργανωτές οφείλουν να διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη ή/και να έχουν εξασφαλίσει τραπεζικές εγγυήσεις για ποσό τουλάχιστον ίσο με το συνολικό ποσό των πιστωτικών σημειώσεων που θα έχουν εκδώσει σε δικαιούχους, αποκλειστικά για αποπληρωμή όλων των δικαιούχων και διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που η επιστροφή των χρημάτων σε δικαιούχο καταναλωτή είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί μέσω ασφαλιστικής κάλυψης ή/και τραπεζικής εγγύησης, τότε ο εν λόγω καταναλωτής θα αποζημιωθεί από το κράτος.

Σε ό,τι αφορά τα ξενοδοχεία αναφέρεται πως το ξενοδοχείο ή/και τουριστικό κατάλυμα, μπορεί να εκδώσει και παραδώσει στον καταναλωτή πιστωτική σημείωση για διαμονή στο  ίδιο ξενοδοχείο/ ή τουριστικό κατάλυμα ίδιας αξίας με το ποσό που ο καταναλωτής πλήρωσε δυνάμει των προνοιών της σύμβασης μεταξύ τους. Η πιστωτική σημείωση είναι προσωπική και ισχύει η ημερομηνία χρήσης της και η επιστροφή χρημάτων όπως και για το οργανωμένο ταξίδι.

Σύμφωνα με τον προτεινόμενο νόμο η εταιρεία κρουαζιέρας δικαιούται να εκδώσει και παραδώσει στον διοργανωτή πιστωτική σημείωση για διαμονή στο ίδιο ξενοδοχείο ή τουριστικό κατάλυμα ή συμμετοχή σε κρουαζιέρα ίδιας αξίας με το ποσό που καταβλήθηκε από το διοργανωτή. Διευκρινίζεται ότι η πιστωτική σημείωση είναι ονομαστική χωρίς δικαίωμα μεταβίβασης ή εκχώρησης της και θα αφορά προπληρωμές που λήφθησαν ήδη για το 2020 και η διαμονή στο σχετικό ξενοδοχείο ή τουριστικό κατάλυμα ή  κρουαζιέρα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση κατά την οποία ο διοργανωτής δεν χρησιμοποιήσει   ολόκληρο το ποσό της πιστωτικής σημείωσης μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021, τότε η υποχρέωση για κρατική εγγύηση που προβλέπεται παύει να ισχύει και η ξενοδοχειακή επιχείρηση ή εταιρεία κρουαζιέρας οφείλει να επιστρέψει στο διοργανωτή το υπόλοιπο ποσό που του οφείλει, το αργότερο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2022.

Σε ό,τι αφορά την εκμίσθωση οχημάτων χωρίς οδηγό, η επιχείρηση δύναται να εκδώσει και παραδώσει στον καταναλωτή πιστωτική σημείωση για εκμίσθωση οχήματος χωρίς οδηγό σε άλλη χρονική περίοδο που θα συμφωνηθεί μεταξύ των μερών ίδιας αξίας με το ποσό που ο καταναλωτής πλήρωσε δυνάμει των προνοιών της σύμβασης μεταξύ τους.  Η πιστωτική σημείωση είναι ονομαστική χωρίς δικαίωμα μεταβίβασης ή εκχώρησης της, θα λήγει δε στις 31 Δεκεμβρίου 2021. Ο καταναλωτής ο οποίος θα χρησιμοποιήσει  την πιστωτική σημείωση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021,  μπορεί να εκμισθώνει το όχημα και μετά την ημερομηνία αυτή.  Σε περίπτωση που ο καταναλωτής δεν χρησιμοποιήσει την πιστωτική σημείωση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021, η επιχείρηση η οποία έχει εκδώσει την πιστωτική σημείωση υποχρεούται να καταβάλει στον καταναλωτή ποσό σε μετρητά ίσο με την αξία της σύμβασης που δικαιούτο νοουμένου ότι ο καταναλωτής υποβάλει στη επιχείρηση απαίτηση για πληρωμή όχι αργότερα από τις 31 Ιανουαρίου 2022.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,