Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο: Οι μισθωτές κρατικής γης υπόκεινται σε φορολογία, η οποία αντιστοιχεί στην αξία του δικαιώματος χρήσης του κρατικού ακινήτου

Στο νομικό ερώτημα κατά πόσον ο όρος «ιδιοκτήτης» περικλείει και τον μισθωτή μακροχρόνιας μίσθωσης κρατικής ακίνητης ιδιοκτησίας η οποία έχει εγγραφεί στο Κτηματολογικό Μητρώο, και συνακόλουθα, κατά πόσον ο μισθωτής οφείλει να πληρώνει φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας επί της κρατικής γης που έχει μισθώσει, απάντησε το Ανωτάτο Συνταγματικό Δικαστήριο με ομόφωνη απόφασή του ημερομηνίας 21 Φεβρουαρίου 2024.

Σύμφωνα με απόφαση του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου, μισθωτής, ο οποίος έχει συνάψει μακροχρόνια μίσθωση γης με το Κράτος για ακίνητη ιδιοκτησία που ανήκει στη Δημοκρατία, η οποία ενεγράφη στο Κτηματολογικό Μητρώο, θεωρείται «ιδιοκτήτης» «ακίνητης ιδιοκτησίας» και συνεπώς υπόκειται σε φορολογία, η οποία αντιστοιχεί προς την αξία του δικαιώματος χρήσης της κρατικής ακίνητης ιδιοκτησίας που μίσθωσε και όχι προς την αξία του ακινήτου, όπως είναι η περίπτωση της απόλυτης ιδιοκτησίας.

Το Ανωτάτο Συνταγματικό Δικαστήριο καταλήγει επίσης στην απόφασή του πως παρότι δεν επιβάλλεται ή εισπράττεται φόρος επί ακίνητης ιδιοκτησίας που ανήκει στη Δημοκρατία, εντούτοις, επιβάλλεται φόρος στον μισθωτή σε σχέση με το δικαίωμά του επί της κρατικής γης.

Η πιο πάνω απόφαση εκδόθηκε μετά από αίτηση που υπέβαλε ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας για την ανάγκη ορθής ερμηνείας του εν λόγω νομικού ζητήματος, «ώστε το νομικό αυτό θέμα να τεθεί προς απόφαση ενώπιον του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου σε τρίτο και τελευταίο βαθμό». Η αίτηση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας προέκυψε μετά από τη διαφορετική ερμηνεία που εξέδωσε το Εφετείο σε απόφασή του για το θέμα, το οποίο εκδίκασε έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου.

Τόσο η απόφαση του Εφετείου όσο και η πρωτόδικη απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου παραμερίστηκαν και επικυρώθηκε η νομιμότητα επιβολής της φορολογίας ακίνητης ιδιοκτησίας.

Εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, την υπόθεση χειρίστηκε η κα Φρόσω Σωτηρίου, Δικηγόρος της Δημοκρατίας Α’.

πηγή: Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,