Αντισυνταγματική η ψήφιση της πρότασης νόμου βουλευτών για καθορισμό δικαιωμάτων και ωφελημάτων εκπαιδευτικών αορίστου χρόνου

Η Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου ομόφωνα γνωμοδότησε στις 12 Ιουνίου 2023 ότι ο «περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022» που ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, μετά από σχετική πρόταση νόμου που είχε κατατεθεί από βουλευτές, και αφορά στα δικαιώματα και ωφελήματα των εκπαιδευτικών αορίστου χρόνου, είναι αντισυνταγματικός αφού παραβιάζει την Αρχή της Διάκρισης των Εξουσιών.

Ο νόμος κρίθηκε ως αντισυνταγματικός κατόπιν Αναφοράς του Προέδρου της Δημοκρατίας στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Ως το Ανώτατο Δικαστήριο γνωμοδότησε, η Βουλή των Αντιπροσώπων, διά του υπό Αναφορά Νόμου, άσκησε παρεμβατικό ρόλο στον καθορισμό των δικαιωμάτων και ωφελημάτων των εκπαιδευτικών αορίστου χρόνου, καθώς επιχείρησε ουσιαστικά, να αντικαταστήσει πρόνοιες υφιστάμενων όρων υπηρεσίας, οι οποίοι αποφασίζονται από τον εκάστοτε Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, σε συνεννόηση με τον εκάστοτε Υπουργό Οικονομικών και περιλαμβάνονται στις έγγραφες συμβάσεις στη βάση των οποίων υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί αορίστου χρόνου.

Ειδικότερα, το Ανώτατο Δικαστήριο συμφώνησε με τη θέση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ότι το ζήτημα καθορισμού των δικαιωμάτων εκπαιδευτικών αορίστου χρόνου εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της εκτελεστικής εξουσίας, ως εργοδότη των προσώπων αυτών, και ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων, διά του υπό Αναφορά Νόμου, «επεμβαίνει σαφώς στο πεδίο της εκτελεστικής εξουσίας, ακόμα και με τη μορφή της διοικητικής αυτής λειτουργίας, στην οποία υπάγεται ο διακριτός ρόλος των ανωτέρω Υπουργών.» Το Ανώτατο Δικαστήριο ανέφερε περαιτέρω ότι η απόδοση δικαιώματος προς εργοδοτούμενους θα πρέπει να γίνεται στα όρια των θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων εκάστης εξουσίας, και στο ορθό πλαίσιο και διά του ορθού θεσμικά τρόπου.

Εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας την υπόθεση χειρίστηκαν η κα Ειρήνη Νεοφύτου, Ανώτερη Δικηγόρος της Δημοκρατίας και η κα Κάτια Χατζηδημητρίου, Δικηγόρος της Δημοκρατίας Α’.

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,