Τι αλλάζει και από πότε στη μεταβίβαση ακινήτου

Στο πλαίσιο της άμεσης εξυπηρέτησης του κοινού, το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ανακοινώνει ότι, έχει προχωρήσει στην αναθεώρηση του Τύπου Ν. 270, που αφορά τη Δήλωση Μεταβίβασης Ακινήτου, σύμφωνα με τον περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμο, αρ. 9/1965.

Από τις 2 Απριλίου 2022, ο νέος Τύπος Ν. 270 θα εκδίδεται σε μορφή/μέγεθος Α4 και οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να προμηθεύονται ηλεκτρονικά τον πιο πάνω Τύπο μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (https://portal.dls.moi.gov.cy/) και να καταχωρούν ηλεκτρονικά όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για τη συμπλήρωση αυτού.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο Φilenews.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,