Διαδικτυακή παρουσίαση «Εισαγωγή στο πλαίσιο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» για σκοπούς αίτησης και αναφορών στο πρόγραμμα «Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες» (CERV), Τρίτη 7 Δεκεμβρίου, ώρα 11.00πμ 🗓

O Οργανισμός Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Πολιτιστικών Σχέσεων, ο οποίος είναι το Εθνικό Σημείο Επαφής για το νέο Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) «Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες» (CERV) διοργανώνει Ενημερωτική Διαδικτυακή παρουσίαση του πλαισίου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με κεντρική ομιλήτρια την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, κα Ειρήνη Λοϊζίδου – Νικολαΐδου.

Συγκεκριμένα, η Επίτροπος θα παρουσιάσει το ρόλο και τις αρμοδιότητες του Γραφείου της και θα επεξηγήσει τις πτυχές του πλαισίου που αφορούν στην Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι οποίες αποτελούν μέρος εντύπων αίτησης και αναφορών για το Πρόγραμμα «Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες» της ΕΕ.

H Διαδικτυακή παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου 2021, και ώρα 11:00 π.μ. Η παρουσίαση θα γίνει στην Ελληνική γλώσσα και θα έχει διάρκεια 1 ώρα. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να κάνουν εγγραφή στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://forms.gle/qH6DfK22W5sx22QR7.

Τη διαδικτυακή παρουσίαση μπορούν να παρακολουθήσουν οι δικαιούχοι του προγράμματος οι οποίοι προτίθενται να συγγράψουν και να καταθέσουν αιτήσεις, όπως Αρχές Κεντρικής Κυβέρνησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Κέντρα Κατάρτισης, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Σύνδεσμοι/Σωματεία, Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών κ.ο.κ.

Η χρηματοδότηση μέσω του Προγράμματος CERV αποσκοπεί στην προστασία των δικαιωμάτων και των αξιών που κατοχυρώνονται στις Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό τη διατήρηση ανοικτών, δημοκρατικών και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών.

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Tags: , , , ,