Η Υπουργός Δικαιοσύνης παρουσίασε το νομοσχέδιο για Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις και αφορούν το δημόσιο συμφέρον στην Επιτροπή Νομικών της Βουλής

Με στόχο την ενίσχυση του πλαισίου προστασίας προσώπων που αναφέρουν πιθανές πράξεις διαφθοράς, παρουσιάστηκε από την Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κα Στέφη Δράκου το νομοσχέδιο για την Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του Ενωσιακού και Εθνικού Δικαίου και αφορούν το δημόσιο συμφέρον (whistleblowers) προς την Επιτροπή Νομικών της Βουλής.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του νομοσχεδίου, η Υπουργός υπενθύμισε πως το συγκεκριμένο νομοσχέδιο συνδέεται με το νομοσχέδιο για την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς και την ευρύτερη πολιτική πάταξής της, ώστε να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο το οποίο να ενθαρρύνει και να προστατεύει τους πολίτες να αναφέρουν πιθανές πράξεις διαφθοράς.

Συγκεκριμένα, η προσπάθεια του Υπουργείου για καταπολέμηση της διαφθοράς περιλαμβάνει τρία νομοσχέδια:

  • Ίδρυση και Λειτουργία της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς,
  • Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του Ενωσιακού και Εθνικού Δικαίου και αφορούν το δημόσιο συμφέρον (whistleblowers),
  • Διαφάνεια στις Διαδικασίες Λήψης Δημόσιων Αποφάσεων και Συναφών Θεμάτων (Lobbying),

τα οποία δημιουργούν ένα ισχυρό πλαίσιο και παρέχουν τη μέγιστη προστασία και ενθάρρυνση προς τους πολίτες.

Μέσα από τις τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής Νομικών διαπιστώθηκε εκ νέου η θετική ανταπόκριση των κομμάτων στη φιλοσοφία του νομοσχεδίου και ευρύτερα στην προσπάθεια που γίνεται για ενδυνάμωση του πλαισίου κατά της διαφθοράς.

Ολοκληρώνοντας, η Υπουργός ευχαρίστησε τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Νομικών και δήλωσε αισιόδοξη για τη θετική έκβαση της κατ’ άρθρο συζήτησης και την τάχιστη ψήφιση του νομοσχεδίου από την ολομέλεια της Βουλής.

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,