Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (MA) στις Διεθνείς Σχέσεις και Σπουδές Ανατολικής Μεσογείου