Καταχώρηση στοιχείων πραγματικών δικαιούχων Συνεταιρισμών στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Διαβάστε την ανακοίνωση του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών:

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοινώνει ότι μετά από σχετική γνωμοδότηση του Γενικού Εισαγγελέαόλοι οι Συνεταιρισμοί οι οποίοι εγγράφονται στον Έφορο Εταιρειών βάσει του άρθρου 50 του περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμου (Κεφ. 116), έχουν υποχρέωση καταχώρησης των στοιχείων πραγματικών δικαιούχων στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων (‘εφεξής ΠΔ’).

Συνεπώς, οι συνεταιρισμοί θεωρούνται νομικές οντότητες οι οποίες εγγράφονται στον Έφορο Εταιρειών και εμπίπτουν στην ερμηνεία ‘’άλλες νομικές οντότητες’’ του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης των Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007 (Ν188 (I)/2007).

Στο παρόν στάδιο, η δυνατότητα καταχώρησης των στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων για τους Συνεταιρισμούς στο σύστημα της ενδιάμεσης λύσης δεν είναι ακόμα εφικτή. Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών θα προβεί σε σχετική ανακοίνωση μόλις γίνουν οι ανάλογες ρυθμίσεις στο σύστημα της ενδιάμεσης λύσης για τους Συνεταιρισμούς, η οποία αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή αρχές Οκτωβρίου.

Η διαδικασία υποβολής των στοιχείων θα είναι η ίδια με τη διαδικασία που εφαρμόζεται για την υποβολή των σχετικών στοιχείων από τις εταιρείες. Για περαιτέρω πληροφορίες δείτε την οδηγία καθώς επίσης και το εγχειρίδιο.

Επιπρόσθετα, και σε σχέση με την ηλεκτρονική καταχώρηση των στοιχείων για τους Συνεταιρισμούς, ισχύουν κατ’ αναλογία τα όσα αναφέρονται στην Ανακοίνωσή μας, ημ. 04.06.21, για τη δυνατότητα υποβολής των στοιχείων ΠΔ και από τους συνεταίρους.

Παρόλα ταύτα, οι Συνεταιρισμοί μπορούν από τώρα να δημιουργήσουν προφίλ Συνεταιρισμού στην «ΑΡΙΑΔΝΗ» ακολουθώντας τη διαδικασία που εφαρμόζεται για τις εταιρείες.

Για περαιτέρω πληροφορίες συστήνεται όπως συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο καθώς επίσης και τις συνήθεις ερωτήσεις , που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Κλάδου.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: