Σύνοψη και σχόλια στην απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις αρ. 1646/2017, 1650/2017, 53/2018 και 125/2018, ExxonMobil Cyprus Ltd, Hellenic Petroleum Cyprus Ltd, Petrolina (Holdings) Public Ltd και Coral Energy Products Cyprus Ltd v. Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, ημερ. 29/4/2021

Χαιρετισμός ΥΔΔΤ κας Έμιλυς Γιολίτη στην έναρξη της εβδομάδας πυρασφάλειας

Συμμετοχή της ΥΔΔΤ κας Έμιλυς Γιολίτη σε διαδικτυακή συνάντηση της Ομάδας Δράσης των Υπουργών Ισότητας και Δικαιωμάτων των Γυναικών της Κοινοπολιτείας

Πλήρωση πέντε (5) θέσεων Νομικών στη Νομική του Πανεπιστημίου Κύπρου

Online Research Seminar, Anxiety and Resilience at sea : The Republic of Cyprus as a Maritime Power, Wednesday, 12 May 2021, 11:30 – 13:00 🗓