Συμμετοχή της ΥΔΔΤ κας Έμιλυς Γιολίτη σε διαδικτυακή συνάντηση της Ομάδας Δράσης των Υπουργών Ισότητας και Δικαιωμάτων των Γυναικών της Κοινοπολιτείας

Η Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κα Έμιλυ Γιολίτη συμμετείχε σήμερα σε διαδικτυακή συνάντηση της Υπουργικής Ομάδας Δράσης των Υπουργών Ισότητας και Δικαιωμάτων των Γυναικών της Κοινοπολιτείας.

Η συνάντηση προέκυψε μετά την 12η Υπουργική Συνάντηση που έλαβε χώρα τον Σεπτέμβριο του 2019, με κύριο στόχο να συζητηθούν θέματα των επιπτώσεων της κρίσης του κορωνοϊού στα θέματα ισότητας και δικαιωμάτων των γυναικών, τα οποία σχετίζονται με την ισόρροπη συμμετοχή ανδρών και γυναικών στα κέντρα λήψεως αποφάσεων, την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών, την προστασία τους από την έμφυλη βία, τις επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή και τη διασφάλιση του δικαιώματος τους στην εκπαίδευση. Επίσης, στόχος της συνάντησης ήταν η ανταλλαγή απόψεων και η παροχή εμπειρογνωμοσύνης σε θέματα που επηρεάζουν τα δικαιώματα των γυναικών και κοριτσιών, καθώς και στρατηγικών εισηγήσεων στην Κοινοπολιτεία, με βάση την εμπειρία των κρατών μελών.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε η δημιουργία της Υπουργικής Ομάδας Δράσης για θέματα γυναικών, η οποία και υιοθετήθηκε και αναμένεται να προωθήσει την ατζέντα της Κοινοπολιτείας για την ισότητα των φύλων.

Στην παρέμβαση της η Υπουργός αναφέρθηκε στη βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών, θέμα το οποίο αποτελεί ζήτημα υψηλής προτεραιότητας για την Κυβέρνηση και τόνισε ότι έχουν αναληφθεί δεσμεύσεις για την εξάλειψή της στο υψηλότερο επίπεδο της πολιτικής ηγεσίας. Από την άποψη αυτή, σημειώθηκαν σημαντικές εξελίξεις τα τελευταία χρόνια, όπως η επικύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, τον Νοέμβριο του 2017, η σύνταξη περιεκτικής νομοθεσίας για την καταπολέμηση της βίας λόγω φύλου και την πλήρη ενσωμάτωση των διατάξεων της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης κατά της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, η σύνταξη νόμου που ποινικοποιεί την παρενόχληση και την παρενοχλητική παρακολούθηση, η λειτουργία του «Σπιτιού για τη Γυναίκα» που λειτουργεί ως ένα πολύ-θεματικό κέντρο διαχείρισης των περιστατικών βίας κατά των γυναικών και των παιδιών τους, η θέσπιση νόμου για την καταπολέμηση του σεξισμού, περιλαμβανομένου του διαδικτυακά διαδιδόμενου σεξισμού, σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση του σεξισμού, η λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής βοήθειας για θύματα ενδοοικογενειακής βίας και φύλου σε 24ωρη βάση, η λειτουργία δύο καταφυγίων για θύματα βίας που παρέχουν ένα ασφαλές περιβάλλον για γυναίκες που έχουν βιώσει βία και διατρέχουν άμεσο σωματικό και ψυχολογικό κίνδυνο από τις οικογένειες τους, η ενθάρρυνση των θυμάτων να αναφέρουν περιπτώσεις βίας, η έναρξη εκστρατειών ευαισθητοποίησης που απευθύνονται στο ευρύ κοινό και ειδικότερα στις γυναίκες, η συστηματική εκπαίδευση επαγγελματιών που εργάζονται στον τομέα και η ενίσχυση του ειδικού γραφείου της Αστυνομίας για χειρισμό των υποθέσεων ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης παιδιών.

Η κα Γιολίτη αναφέρθηκε επίσης στην πανδημία COVID-19, η οποία έχει αποκαλύψει και πολλαπλασιάσει τις ανισότητες μεταξύ των φύλων. Όπως σημείωσε, η πανδημία έχει εντείνει τις προϋπάρχουσες διακρίσεις και ανισότητες. Σε ολόκληρο τον κόσμο, οι γυναίκες κερδίζουν λιγότερα και διατηρούν λιγότερες θέσεις εργασίας και τα στοιχεία δείχνουν ότι είναι πιο πιθανό να απασχοληθούν στον άτυπο τομέα εργασίας. Ως αποτέλεσμα, έχουν λιγότερη πρόσβαση στις υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας, ενώ ταυτόχρονα αποτελούν την πλειοψηφία των μονογονεϊκών νοικοκυριών.

Σημείωσε επίσης ότι παρά τα εμπόδια, τις δυσκολίες και τους περιορισμούς, οι γυναίκες εξακολουθούν να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων, παγκοσμίως, οι γυναίκες αποτελούν το 70% των εργαζομένων στον τομέα της υγείας, συμπεριλαμβανομένων των μαιών, των νοσοκόμων, των φαρμακοποιών και των κοινοτικών εργαζομένων στον τομέα της υγείας. Ωστόσο, πολλές από αυτές εργάζονται στον τομέα της μη αμειβόμενης περίθαλψης και σε επισφαλείς συνθήκες όπως η οικιακή εργασία.

Η Υπουργός σημείωσε ακόμη ότι τους τελευταίους μήνες έχει δοθεί χρηματοδότηση σε πολλές ΜΚΟ, γυναικείες οργανώσεις και άλλους φορείς που προωθούν την ισότητα των φύλων, μέσω υλοποίησης δράσεων και προγραμμάτων που στοχεύουν στην άμβλυνση των συνεπειών του COVID-19, με ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες.

Η προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών αποτελεί προτεραιότητα για την Κυβέρνηση και την ίδια την Υπουργό και η αποφασιστικότητα είναι δεδομένη για τη συνέχιση και εντατικοποίηση των προσπαθειών προς την πλήρη και ουσιαστική πραγμάτωση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Πηγή : Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,