Κατευθυντήριες οδηγίες Ανωτάτου Δικαστηρίου

Υπό το φως των διαλαμβανομένων στο Διάταγμα του Υπουργού Υγείας, ΚΔΠ 6/2021 και της ανάγκης λήψης δραστικών μέτρων προς παρεμπόδιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού (νόσου Covid-19), πραγματοποιήθηκε στις 11.1.2021 σύσκεψη της Προέδρου και των Μελών του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Το Ανώτατο Δικαστήριο εκδίδει, με βάση τις πρόνοιες του Διατάγματος κατευθυντήριες οδηγίες, οι οποίες θα ισχύουν από σήμερα μέχρι 31.1.2021.

Διαβάστε τις οδηγίες του Ανωτάτου Δικαστηρίου εδώ.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,