Σύμφωνα με το νόμο, μόνο αναφορές που θέτουν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια του κράτους δεν δημοσιεύονται σε πορίσματα Ερευνητικών Επιτροπών

ΔΕΕ: Η εκτέλεση ΕΕΣ δεν μπορεί να απορρίπτεται μόνο για τον λόγο ότι δεν διασφαλίστηκε δικαίωμα σε νέα δίκη

Λανθασμένες διωκτικές πρακτικές: Κατηγορούμενος και παραπονούμενος για τα ίδια γεγονότα