Λήψη μέτρων προς παρεμπόδιση διασποράς κορωνοϊού επανεξέτασε το Ανώτατο

Το Ανώτατο Δικαστήριο, σε χθεσινή του συνεδρία, αφού επανεκτίμησε τα δεδομένα και αφού έλαβε υπόψη τις σημερινές συνθήκες και τα σχετικά διατάγματα των αρμοδίων αρχών, επανεξέτασε το ζήτημα λειτουργίας των Δικαστηρίων υπό το φως της πρόσφατης έξαρσης της πανδημίας του κορωνοϊού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση την οποία αναμεταδίδει το ΓΤΠ, το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε ότι οι οδηγίες που εκδόθηκαν για τη λειτουργία των Δικαστηρίων και των Πρωτοκολλητείων, ως απόρροια του ανακοινωθέντος ημερομηνίας 30 Απριλίου 2020 συνεχίσουν, με παράλληλη κατάργηση των οδηγιών που εκδόθηκαν στις 14 Σεπτεμβρίου 2020 αναφορικά με τις ποινικές υποθέσεις (σημείο Α) και επαναφορά της ρύθμισης ως ίσχυε στην ανακοίνωση ημερομηνίας 30 Απριλίου 2020.

Δηλαδή, σημειώνεται, σε ό,τι αφορά τις πρώτες εμφανίσεις και προς αποφυγή ανεπιθύμητου συνωστισμού, θα εκδίδονται σχετικές οδηγίες από τα αρμόδια Δικαστήρια προς ορισμό τους σε νέα ημερομηνία και σχετική ειδοποίηση θα δίδεται από τα αρμόδια πρωτοκολλητεία  στα εμπλεκόμενα μέρη.  Νοείται ότι όπου το Δικαστήριο κρίνει μετά από σχετικό αίτημα των εμπλεκομένων μερών ότι θα πρέπει να δοθούν διαφορετικές οδηγίες ή ότι θα πρέπει να επιληφθεί υπόθεσης σε πρώτη εμφάνιση ανάλογα θα ενεργεί.

«Το Ανώτατο Δικαστήριο τονίζει ότι τα μέτρα υγιεινής πάντοτε εφαρμόζονταν στα Δικαστήρια και εξακολουθούν να εφαρμόζονται με αυστηρότητα και σε πλήρη συμμόρφωση με τα σχετικά Διατάγματα του Υπουργού Υγείας», προστίθεται.

Σε ό,τι αφορά το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού, αναφέρεται ότι τα παρατηρηθέντα κρούσματα, δεν προέρχονται από τις τάξεις των Δικαστών, Πρωτοκολλητών ή προσωπικού και, εν πάση περιπτώσει, έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα και τηρούνται ευλαβικά όλα τα αναγκαία πρωτόκολλα.

Νοείται επίσης, σημειώνεται, ότι η ρύθμιση όπου οι Διοικητικοί Προέδροι των Δικαστηρίων σε συνεργασία με τους Διοικητικούς Πρωτοκολλητές, θα λαμβάνουν οποιαδήποτε πρόσθετα μέτρα τα οποία είναι αναγκαία, τηρώντας πάντοτε τα Διατάγματα του Υπουργείου Υγείας για την εύρυθμη λειτουργία των Δικαστηρίων τους, συνεχίζει να ισχύει.

Πηγή : ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,