Λανθασμένη η απόφαση της πλειοψηφίας του Ανωτάτου για τις αποκοπές μισθών