Τι συνιστά έγκυρη επίδοση μέσω ταχυδρομείου για τους σκοπούς ιδιωτικών πλειστηριασμών δυνάμει του Ν. 9/1965

Παρέμβαση στο Συμβούλιο της Ευρώπης για τροποποίηση του ουγγρικού Νομοσχεδίου Μεταρρύθμισης της Δικαιοσύνης