Παρέμβαση στο Συμβούλιο της Ευρώπης για τροποποίηση του ουγγρικού Νομοσχεδίου Μεταρρύθμισης της Δικαιοσύνης


Με παρέμβαση της από το Στρασβούργο, η Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης DunjaMijatović, προτρέπει το ουγγρικό Κοινοβούλιο, να τροποποιήσει νομοσχέδιο που εξετάζει για τη μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης και το οποίο, κατά την άποψη της Επιτρόπου, επηρεάζει την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας.

Όπως σημειώνει στο μήνυμα της η Επίτροπος, με το νομοσχέδιο που εξετάζεται από το Ουγγρικό Κοινοβούλιο, θα γίνουν αλλαγές στον νόμο για το Συνταγματικό Δικαστήριο, στον νόμο περί οργάνωσης και διοίκησης δικαστηρίων και στον νόμο για το νομικό καθεστώς και την αμοιβή των δικαστών αλλά και σε ένα ευρύ φάσμα άλλων νομοθετικών πράξεων.

Ωστόσο, όπως υπογραμμίζει, η ουγγρική κυβέρνηση δεν πραγματοποίησε γενική διαβούλευση για το νομοσχέδιο ενώ το νομοσχέδιο, στην παρούσα του μορφή, μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην εσωτερική ανεξαρτησία των δικαστηρίων και των δικαστών και στις εγγυήσεις δίκαιης δίκης για τα άτομα.

Η Επίτροπος θεωρεί ότι οι διατάξεις που δίνουν τη δυνατότητα στις διοικητικές αρχές, να εισαγάγουν συνταγματικές καταγγελίες, μετά από δυσμενείς αποφάσεις των τακτικών δικαστηρίων, εγείρουν ανησυχίες σχετικά με την τήρηση εγγυήσεων δίκαιης δίκης για τον κάθε καταγγέλλοντα.

Αυτό, τονίζει η Επίτροπος, σε συνδυασμό με τις προτεινόμενες αλλαγές στα προσόντα και τους διορισμούς των δικαστών και την ομοιομορφία της νομολογίας, τα νομοθετικά μέτρα διατρέχουν επίσης τον κίνδυνο να μειωθεί η ανεξαρτησία των μεμονωμένων δικαστών στα βασικά τους καθήκοντα και να επηρεασθούν οι ιεραρχίες στο δικαστικό σύστημα της χώρας.

Με τη δημόσια παρέμβαση της η Επίτροπος καλεί το ουγγρικό κοινοβούλιο να εξετάσει προσεκτικά τον ακριβή αντίκτυπο του νομοσχεδίου και να προβεί σε ουσιαστικές διαβουλεύσεις με τους επαγγελματίες του δικαστικού τομέα, τους εμπειρογνώμονες και τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να τροποποιηθεί το κείμενο ώστε να μην επηρεαστεί αρνητικά η ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας και των ιδιωτών εγγυήσεις δίκαιης δίκης στη χώρα.

Επαναλαμβάνει δε τις προηγούμενες συστάσεις της προς την Ουγγαρία, σχετικά με την ανάγκη ενίσχυσης της συλλογικής δικαστικής αυτοδιοίκησης στη χώρα, συμπεριλαμβανομένης της θέσης και των αρμοδιοτήτων του Εθνικού Δικαστικού Συμβουλίου .

Πηγή: KYΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,