Αναθεώρηση Οδηγού Δικαστικής Συμπεριφοράς για τη χρήση των κοινωνικών μέσων δικτύωσης

Το Ανώτατο Δικαστήριο ανακοινώνει ότι σε συνεδρία του, ημερομηνίας 27 Νοεμβρίου 2019, έχει αποφασίσει περαιτέρω αναθεώρηση του Οδηγού Δικαστικής Συμπεριφοράς, ώστε να ενσωματωθούν οι κατευθυντήριες γραμμές για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Γι΄ αυτό το σκοπό αποφασίστηκε όπως ενσωματωθεί μετά την πρώτη παράγραφο του Μέρους Δ.7 «Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης» του Οδηγού Δικαστικής Συμπεριφοράς (αναθεώρηση Σεπτέμβριος 2019) η παρακάτω παράγραφος:

«Εν πάση περιπτώσει η χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης είτε σε προσωπική βάση είτε υπό την επίσημη ιδιότητα του δικαστή, θα πρέπει να γίνεται κατά τρόπο που να συνάδει, να προάγει και να εξυπηρετεί τις Αρχές περί Δικαστικής Συμπεριφοράς γνωστές ως Αρχές Bangalore (Bangalore Principles of Judicial Conduct) και λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές για τη χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, όπως αυτές έχουν δημοσιοποιηθεί τον Νοέμβριο του 2018 από το Διεθνές Δίκτυο Δικαστικής Ακεραιότητας (Global Judicial Integrity Network) που λειτουργεί υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών.»

Δείτε τον αναθεωρημένο Οδηγό Δικαστικής Συμπεριφοράς

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,