Προχωρεί η μεταρρύθμιση των Δικαστηρίων – Έγκριση νομοσχεδίου που τροποποιεί τον περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμο

Στο πλαίσιο των ενεργειών της Κυβέρνησης για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του δικαστικού συστήματος και στο ευρύτερο πλαίσιο της μεταρρύθμισης των Δικαστηρίων, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα το νομοσχέδιο που κατατέθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, με το οποίο τροποποιείται ο περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμος.

Πρόκειται για αναθεώρηση της διαδικασίας που αφορά στην εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων επί της κινητής περιουσίας του εξ αποφάσεως οφειλέτη, με σκοπό την ενίσχυσή της.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση προνοιών του βασικού νόμου, ώστε να ενισχυθεί πρώτον, η δυνατότητα έρευνας σε σχέση με την περιουσία του εξ αποφάσεως οφειλέτη, και δεύτερον, η εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων επί της κινητής περιουσίας του.

Συγκεκριμένα, οι ρυθμίσεις που περιέχονται στο προτεινόμενο νομοσχέδιο, προνοούν τη δημιουργία ποινικού αδικήματος σε περίπτωση μετακίνησης σεσημασμένου προς εκτέλεση από τον δικαστικό επιδότη αντικειμένου, την παροχή πρόσθετων εξουσιών στους δικαστικούς επιδότες με σκοπό τη δυνατότητα αποτελεσματικού εντοπισμού περιουσίας του οφειλέτη που να μπορεί να διατεθεί για εκτέλεση, την απλούστευση της διαδικασίας με την κατάργηση αχρείαστων ενδιάμεσων αιτήσεων, τη μετατόπιση του βάρους απόδειξης στον εξ αποφάσεως οφειλέτη στην περίπτωση που ισχυρίζεται ότι δεν διατηρεί τραπεζικό λογαριασμό, με τη δημιουργία υποχρέωσής του, εφόσον διαταχθεί από το Δικαστήριο,  να προσκομίσει σχετικές βεβαιώσεις περί μη ύπαρξης λογαριασμού και, τέλος, τη δυνατότητα του εξ αποφάσεως πιστωτή για πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν τον εξ αποφάσεως οφειλέτη.

Σε δηλώσεις του μετά από τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Γιώργος Σαββίδης, ανέφερε πως με βάση την τροποποίηση: 

  • Καθίσταται ποινικό αδίκημα αν ο οφειλέτης μετά από κατάσχεση και σήμανση, μετακινήσει κινητή περιουσία. 
  •  Για σκοπούς εκτέλεσης εντάλματος κινητών, o επιδότης δύναται να έχει πρόσβαση στα Τμήματα και Υπηρεσίες της Δημόσιας Υπηρεσίας για ενημέρωση, για οποιαδήποτε καταχώρηση. 
  • Για σκοπούς εξέτασης του εξ αποφάσεως οφειλέτη, το Δικαστήριο δύναται (χωρίς πλέον να χρειάζεται αίτηση από τον εξ’ αποφάσεως πιστωτή):

 (α)  Να διατάξει την υποβολή ένορκης δήλωσης από τον εξ αποφάσεως οφειλέτη στην οποία να περιγράφει πλήρως περιουσία του.

(β) Αν υπήρξε διάθεση της περιουσίας μετά τη δημιουργία ή τη γένεση της αστικής ευθύνης, να διατάξει την προσκόμιση συμπληρωματικής ένορκης δήλωσης με πλήρη στοιχεία για την αποξένωσή της, περιλαμβανομένης και της υποχρέωσης του οφειλέτη να δώσει οδηγία σε τραπεζικό οργανισμό για την παροχή στοιχείων σχετικά με την αποξένωση, διακίνηση ή μεταφορά της περιουσίας.

  •  Αν ο οφειλέτης ισχυρίζεται ότι δεν έχει λογαριασμό σε τράπεζα, το Δικαστήριο δύναται να τον διατάξει να προσκομίσει βεβαιώσεις από όλα τα τραπεζικά ιδρύματα που να επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς του. 
  •  Παρέχεται η δυνατότητα στον εξ αποφάσεως πιστωτή ή τον δικηγόρο του να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες και καταχωρήσεις καθορισμένων στο νομοσχέδιο κρατικών υπηρεσιών.

Το πιο πάνω νομοσχέδιο προωθήθηκε μετά από διαβούλευση με το Ανώτατο Δικαστήριο, τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο και άλλες εμπλεκόμενες Υπηρεσίες.

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,