Θανάσης Κορφιώτης: Δέκα βασικές θέσεις/εισηγήσεις ως υποψήφιος Πρόεδρος ΠΔΣ

Ο δικηγόρος Θανάσης Κορφιώτης δημοσίευσε τις δέκα βασικές του θέσεις/ εισηγήσεις ως υποψήφιος Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου.

Δείτε την ανάρτηση:

Δέκα κατηγορίες δράσης του συμβουλίου του ΠΔΣ, ως μας ζητήθηκε και όπως θα τις αποστείλω και στην σελίδα “Κράτος Δικαίου”. Δεν αποτελούν βεβαίως εξαντλητική αναφορά των δραστηριοτήτων του ΠΔΣ.

1. Διατήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων του ΠΔΣ και του δικηγορικού σώματος, με την εκτελεστική, νομοθετική και δικαστική εξουσία, με σκοπό την ουσιαστική συμμετοχή του ΠΔΣ στο γίγνεσθαι, για το καλό της δικαιοσύνης και του δικηγορικού λειτουργήματος. Αυτό απαιτεί μελετημένη, σύγχρονη και συνεπή προσέγγιση, σε πνεύμα αλληλοσεβασμού και όχι πολιτική απομόνωσης του ΠΔΣ.

2. Ενεργός και εποικοδομητική συμμετοχή στην διαδικασία μεταρρύθμισης της δικαιοσύνης. Υποστήριξη και προώθηση της θέσης για διορισμό και/ή προαγωγή των καταλληλότερων σε όλες τις βαθμίδες του δικαστικού σώματος, περιλαμβανομένου του διορισμού δικηγόρων σε ανώτερες θέσεις, που πληρούν τα κριτήρια.

3. Άσκηση πίεσης για επίλυση των κτιριακών προβλημάτων και γενικά των υποδομών των δικαστηρίων.

4. Εφαρμογή της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, περιλαμβανομένης της χρήσης της τεχνολογίας για την διενέργεια δικών (πρώτων εμφανίσεων και ακροάσεων). Συνεχής αναβάθμιση του Cylaw.

5. Ομαλή επάνοδος στην κανονικότητα μετά την πανδημία και διατήρηση της χρήσης της τεχνολογίας που εφαρμόστηκε και των πρακτικών που υιοθετήθηκαν κατά την πανδημία.

6. Μελέτη και εφαρμογή μέτρων για την μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βελτίωση της θέσης της Κύπρου σαν κέντρο παροχής υπηρεσιών (διοικητικών και συναφών) σε συνεργασία με τις Επιτροπές Εταιρειών και Φορολογικού Σχεδιασμού του Συλλόγου, τον ΣΕΛΚ, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τον CIPA και άλλες αρχές.

7. Προώθηση των αναγκαίων τροποποιήσεων στο Ταμείο Σύνταξης Δικηγόρων με σκοπό την επίτευξη της βιωσιμότητάς του και σε κάθε περίπτωση της εξυγίανσής του, στην βάση συμβουλών ειδικών εμπειρογνωμόνων. Κατά την διεργασία θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η διαφορετική θέση και να γίνει δίκαιος συγκερασμός των δικαιωμάτων κάθε ηλικιακής ομάδας συναδέλφων και των συνταξιούχων.

8. Εκσυγχρονισμός του συστήματος διδασκαλίας και εξετάσεων του Νομικού Συμβουλίου ούτως ώστε αυτά να εστιάσουν περισσότερο στην πρακτική εφαρμογή των γνώσεων. Αναβάθμιση του θεσμού της συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης. Δημιουργία ειδικής επιτροπής με νέους δικηγόρους για εξέταση ζητημάτων που τους αφορούν.

9. Διατήρηση και ανάπτυξη των σχέσεων του ΠΔΣ με τους τοπικούς δικηγορικούς συλλόγους, τις νομικές σχολές, δικηγορικούς συλλόγους του εξωτερικού και τον Ευρωπαϊκό Σύλλογο Δικηγόρων.

10. Τροποποίηση του περί Δικηγόρων Νόμου για βελτίωση της λειτουργίας του πειθαρχικού συμβουλίου και για να καταστεί δυνατή η ψηφοφορία σε όλες τις επαρχίες για τις εκλογές του ΠΔΣ (μέτρο που πρέπει να εφαρμοστεί από τις επικείμενες εκλογές).

Print Friendly, PDF & Email
Tags: , ,