Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου: «Δεν πρέπει να παραβιάζονται ανθρώπινα δικαιώματα στις διαδικασίες ελέγχου ναρκωτικών»

Σύμφωνα με την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, της Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, τα κράτη – μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης θα πρέπει «να ενισχύσουν την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά την εφαρμογή των πολιτικών ελέγχου των ναρκωτικών».

Στην έκθεση της Αγγλίδας βουλευτού Hannah Bardell, που εγκρίθηκε την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου από την επιτροπή, τονίζεται ότι οι καθαρά κατασταλτικές πολιτικές έχουν προκαλέσει πολλές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως οι διακρίσεις, η χρήση υπερβολικής βίας, οι δυσανάλογες καταδίκες, ο υπερπληθυσμός των φυλακών και οι βλάβες στη δημόσια υγεία.

Η έκθεση συνιστά τη θέσπιση μηχανισμών αξιολόγησης, με τον προσδιορισμό δεικτών βάσει διεθνών προτύπων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εφαρμογή μεθόδων συλλογής δεδομένων σχετικά με τις επιπτώσεις των πολιτικών για τα ναρκωτικά στην υγεία, την εγκληματικότητα και την ισότητα.

Τέλος, η επιτροπή τόνισε ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην εκπαίδευση όσον αφορά τους κινδύνους των ναρκωτικών ως μέτρο πρόληψης και να διασφαλισθεί  ότι οι αντιδράσεις της ποινικής δικαιοσύνης, στα εγκλήματα που σχετίζονται με τα ναρκωτικά, θα πρέπει να  σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, απαγορεύοντας την αυθαίρετη σύλληψη και κράτηση, τη χρήση υπερβολικής βίας και δυσανάλογες καταδίκες κατά των ανθρώπων που χρησιμοποιούν ναρκωτικά.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,