Ανακοίνωση του ΠΔΣ για την ψήφιση του Περί Ναυτιλιακής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (ΝΕΠΕ) Νόμου του 2022

Δεν ψηφίζεται από την παρούσα Βουλή ο νόμος για Pay As You Throw, λέει στο ΚΥΠΕ ο Γ. Λουκαΐδης